Show simple item record

dc.contributor.authorKosmynka, Stanisław
dc.date.accessioned2017-05-16T11:03:52Z
dc.date.available2017-05-16T11:03:52Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.citationKosmynka Stanisław, (2015), Rozwój radykalizmu salafickiego w Katalonii w kontekście działalno- ści Hizb ut-Tahrir i innych organizacji, „Władza Sądzenia”, nr 6, s. 129–141pl_PL
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21632
dc.description.abstractNa przestrzeni ostatnich lat zaobserwować można proces radykalizacji części przedstawicieli młodego pokolenia muzułmanów mieszkających w krajach Europy Zachodniej i Południowej, której skrajną formę stanowi dżihadyzm. Jednocześnie od dawna trwa dyskurs dotyczący oblicza wielokulturowości, określanego przez koegzystencję z licznymi muzułmańskimi społecznościami (post)imigracyjnymi. W tym kontekście wskazywane są przykłady wyzwań dla integracji, a nawet ewentualnej krystalizacji w przyszłości tzw. „społeczeństw paralelnych” – zbiorowości odrębnych w sensie aksjonormatywnym, lecz mieszkających obok siebie na obszarze tego samego państwa. Hiszpania jest państwem, które również doświadcza zagrożeń ze strony funkcjonujących na jej terenie komórek ruchu globalnego dżihadu, których trajektorie aktywności na przestrzeni lat ewo - luowały i przybierały różne formy pośrednich i bezpośrednich mechanizmów działalności terrorystycznej (zamach w Madrycie 11 marca 2004 r.). Obecnie szczególnie na terenie Katalonii aktywne są organizacje radykalnego salafizmu, odrzucające ideę integracji i optujące na rzecz odrębności, w skrajnych przypadkach legitymizujące nawet działania terrorystyczne na obszarze dawnej „Al-Ándalus”. Jednym z takich ugrupowań jest Hizb ut-Tahrir. Referat prezentuje mechanizmy i przesłanki działania tej i innych organizacji na terenie Katalonii oraz podejmuje refleksję na temat zagrożeń dla bezpieczeństwa regionu i całej Hiszpanii, płynących z ich działalności. Szczególny nacisk kładzie jednocześnie na aspekt wielokulturowości Hiszpanii i krystalizację wyzwań płynących z obecności radykalnych środowisk muzułmańskich.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Socjologii Polityki i Moralności, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza Sądzenia;6
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/pl/*
dc.subjectterroryzmpl_PL
dc.subjectsalafizmpl_PL
dc.subjectHiszpaniapl_PL
dc.subjectradykalizmpl_PL
dc.subjectmuzułmaniepl_PL
dc.titleRozwój radykalizmu salafickiego w Katalonii w kontekście działalności Hizb ut-Tahrir i innych organizacjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number129-141pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationZakład Studiów Latynoamerykańskich, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Uniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnotedr Stanisław Kosmynka – doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w ZSL WSMiP UŁ. Autor monografii "Od Boga do terroru. Rola religii w ideologii dżihadyzmu na przykładzie organizacji Al-Kaida" (2012), "Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012" (2015). W kręgu jego zainteresowań naukowo-badawczych pozostają kwestie związane przede wszystkim z terroryzmem dżihadystycznym – doktryną i ewolucją tego zjawiska, a także jego formami oddziaływania. Istotne miejsce zajmuje analiza związków religii i polityki, bezpieczeństwa Hiszpanii oraz procesów radykalizacji salafickiej przedstawicieli muzułmańskich społeczności (post)imigracyjnych w Europie. Problematyka ta jest obecna również w licznych artykułach S. Kosmynki publikowanych w czasopismach specjalistycznych. W latach 2009– 2014 prowadził gościnne wykłady w Hiszpanii na uniwersytetach w Granadzie, Santiago de Compostela, La Lagunie i Vic.pl_PL
dc.referencesDetenidos en Ceuta cuatro yihadistas listos para prepetrar ataques suicidas. (2015). Faro de Vigo, 25 de enero de 2015pl_PL
dc.referencesEl salafismo extiende sus redes por Cataluña.(2015). [w:] La Razón.es, 12 de abril de 2015pl_PL
dc.referencesEscrivá, A. (2015). La policía identifica seis entidades islamistas radicales en Cataluna, El Mundo, 4 de julio de 2015pl_PL
dc.referencesJordán, J. (2009). Procesos de radicalización yihadista en España. Análisis sociopolítico en tres niveles, Revista de Psicología Social, 2009, 24(2)pl_PL
dc.referencesKosmynka, S. (2015). Święta wojna w Al-Ándalus. Przeobrażenia aktywności dżihadystycznych komórek terrorystycznych w Hiszpanii w latach 1995–2012. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesLa detención de yihadistas en España crece un 36% en el último año y medio (2014). El Mundo, 02 de septiembre de 2014pl_PL
dc.referencesLázaro, F. (2015). España ha detenido a 47 radicales islámicos en sólo un año, El Mundo, 11 de enero de 2015pl_PL
dc.referencesNavarro, B. J. M., Ventura P. O. (2011). Movimientos islamistas en España, W: Documento Marco, Instituto Español de Estudios Estratégicos, 11 de enero de 2011pl_PL
dc.referencesRaufer, X. (2011), Atlas radykalnego islamu. Warszawa: Wydawnictwo Dialogpl_PL
dc.referencesReinares, F., García-Calvo, C. (2013). Yihadistas en Siria procedentes de España: hechos y cifras, ARI, Real Instituto Elcano do Estudios Internacionales, 18 de diciembre de 2013pl_PL
dc.referencesReinares, F., García-Calvo, C. (2015). Cataluña y la evolución del terrorismo yihadista en España, ARI, Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales, 13 de abril de 2015pl_PL
dc.referencesRoy, O. (2003). El islam mundializado. Los musulmanes en la era de la globalización. Barcelona: Bellaterrapl_PL
dc.referencesTarrero Alonso, O. (2010). Islamismo radical en España, Departamento de Inteligencia, ESFAS, 9 de mayo de 2010pl_PL
dc.referencesTarrés, S., Jordán, J. (2007a). Hizb ut-Tahrir (HuT) en España, Athena Intelligence Journal, vol. 2, no. 2pl_PL
dc.referencesTarrés, S., Jordán J. (2007b), Movimientos musulmanes y prevención del yihadismo en España: La Yama’a At-Tabligh Al-Da’wa, Athena Intelligence Journal, vol. 2, núm. 2pl_PL
dc.referencesThe culture of Hizb ut-Tahrir, www.hizb-ut-tahrir.orgpl_PL
dc.referencesWejkszner, A. (2010). Ewolucja terroryzmu motywowanego ideologią religijną na przykładzie salafickiego ruchu globalnego dżihadu, Poznań: Wydawnictwo Naukowe WNPiD UAMpl_PL
dc.contributor.authorEmailskosmynka@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska