Show simple item record

dc.contributor.authorKapusta, Monika
dc.date.accessioned2017-04-26T10:18:21Z
dc.date.available2017-04-26T10:18:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21379
dc.description.abstractThe purpose of this paper is to present the institution of dismissal from the police service. Deliberations presented in this paper have been limited to strictly selected and described issues. This includes a description of the disciplinary proceedings in the police and essence of the dismissal from the police service. Moreover, there are some examples of behavior that justifies the use of this penalty. Attention is also paid to the consequences of dismissal from the police service.en_GB
dc.description.abstractCelem niniejszego opracowania jest przybliżenie instytucji wydalenia ze służby w Policji, przy czym rozważania dotyczące tego zagadnienia zostały ograniczone do ściśle wybranych i opisanych zagadnień. W tekście zarysowano przebieg postępowania dyscyplinarnego w Policji. Omówiona została istota kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby. Podano przykłady zachowań uzasadniających zastosowanie tej kary. Zwrócono również uwagę na konsekwencje wydalenia ze służby w Policji.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;77
dc.subjectdismissal from the police serviceen_GB
dc.subjectdisciplinary penaltyen_GB
dc.subjectdisciplinary proceedingsen_GB
dc.subjectdisciplinary offenceen_GB
dc.subjectconsequences of the dismissal from the police serviceen_GB
dc.subjectwydalenie ze służby w Policjipl_PL
dc.subjectkara dyscyplinarnapl_PL
dc.subjectpostępowanie dyscyplinarnepl_PL
dc.subjectprzewinienie dyscyplinarnepl_PL
dc.subjectzwolnienie ze służbypl_PL
dc.subjectkonsekwencje wydalenia ze służbypl_PL
dc.titleInstytucja wydalenia ze służby w policji jako konsekwencja kary dyscyplinarnej – wybrane zagadnieniapl_PL
dc.title.alternativeAn institution of dismissal from the police service as a consequence of disciplinary penalty − selected issuesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[105]-122
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji
dc.identifier.eissn2450-2782
dc.referencesBaj, Dariusz, Dariusz Bober. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna policjanta. Legionowo: Centrum Szkolenia Policji.pl_PL
dc.referencesCzebotar, Łukasz, Zuzanna Gądzik, Aneta Łyżwa, Aneta Michałek, Anna Świerczewska-Gąsiorowska, Mirosław Tokarski. 2015. Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesGiętkowski, Radosław. 2013. Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawie polskim. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.pl_PL
dc.referencesKotowski, Wojciech. 2012. Ustawa o Policji. Komentarz. LEX.pl_PL
dc.referencesKuczyński, Tadeusz. 2012. „Odpowiedzialność funkcjonariuszy służb zmilitaryzowanych za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi”. Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego 6.pl_PL
dc.referencesMaj, Sebastian. 2008. Postępowanie dyscyplinarne w służbach mundurowych. Warszawa: LexisNexis. Opaliński, Bartłomiej, Maciej Rogalski, Przemysław Szustakiewicz. 2015. Ustawa o Policji. Komentarz. Warszawa: C.H. Beck.pl_PL
dc.referencesWiszowaty, Edward. 2011. Etyka Policji. Między prawem, moralnością i skutecznością. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ŁośGraf.pl_PL
dc.referencesUchwała SN (7) z 28.9.2006 r., I KZP 8/06, OSNKW 10/06/87.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. Dz. U. 2015, poz. 355 ze zm.).pl_PL
dc.referencesUstawa z 29.10.2003 r. zmieniająca ustawę o Policji (Dz. U. Nr 192, poz. 1873).pl_PL
dc.referencesWyrok TK z 2.9.2008 r., K. 35/06, OTK-A 2008/7/120.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA (do 31.12.2003 r.) w Warszawie z dnia 25.10.1999 r., II SA 1610/99, LEX nr 47421.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 15.4.2003 r., II SA 452/02, LEX nr 142331.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 4.11.2004 r., II SA 1924/03, LEX nr 158431.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 19.1.2007 r., I OSK 637/06, LEX nr 320611.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 24.9.2009 r., I OSK 702/09, LEX nr 595481.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 16.12.2010 r., I OSK962/10, LEX 745390.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 15.3.2011 r., I OSK 1588/10, LEX nr 1079704.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 16.11.2011 r., I OSK 209/11, LEX nr 1082691.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 31.1.2014 r., I OSK 2687/12, LEX nr 1449900.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 31.1.2014 r., I OSK 2687/12, LEX nr 1449900.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 23.4.2014 r., I OSK 709/13, LEX nr 1574682.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Olsztynie z 26.2.2004 r., I SA 1546/03, LEX nr 708179.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Olsztynie z 16.3.2004 r., II SA 1425/02, LEX nr 697511.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z 4.11.2004 r., II SA 3880/03, LEX nr 718244.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z 17.1.2006 r., II SA/Wa 1755/05, LEX nr 194440.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z 26.2.2007 r., II SA/Wa 2354/06, LEX nr 318265.pl_PL
dc.referencesWyrok NSA z 17.7. 2007 r., I OSK 822/06, LEX nr 447262.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Krakowie z 26.11.2008 r., III SA/Kr 803/08, LEX nr 541458.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z 21.6.2010 r., II SA/Wa 273/10, LEX nr 643823.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA we Wrocławiu z 27.10.2010 r., IV SA/Wr 287/10, LEX nr 759127.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z 7.1.2013 r., II SA/Wa 1975/12, LEX nr 1325991.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Krakowie z 22.1.2013 r., III SA/Kr 452/12, LEX nr 1274770.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Warszawie z 5.3.2013 r., II SA/Wa 2300/12, LEX nr 1321485.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Poznaniu z 9.10.2013 r., II SA/Po 708/13, LEX nr 1390266.pl_PL
dc.referencesWyrok WSA w Łodzi z 10.2.2015 r., III SA/Łd 1038/14, LEX nr 1767116.pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z 31.12.2003 r. (Dz. Urz. KGP 2004, Nr 1, poz. 3).pl_PL
dc.contributor.authorEmailmonika.kapusta.lodz@gmail.com
dc.identifier.doi10.18778/0208-6069.77.08


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record