Show simple item record

dc.contributor.authorBibik, Barbara
dc.date.accessioned2017-03-29T08:01:16Z
dc.date.available2017-03-29T08:01:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1733-0319
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/21037
dc.description.abstractJan Kasprowicz, lived in 1860–1926, whose fame and glory is nowadays in the shadow, in his time was considered one of the greatest and most important Polish poets and authors. He was a diligent translator, who made Polish public accustomed with a great number of pieces of worldwide literature. He made about eighty translations of different works which is a huge and rare number, especially when taking into account only one person who was at the same time an author of his genuine works, an academic scholar and a journalist. He was fascinated and inspired by Aeschylus from the time he was a schoolboy. And thus we may find many reminiscences of Aeschylus’ poetry in his genuine works. His fascination which lasted many years culminated with the translation of Aeschylus’ tragedies into Polish. As for Kasprowicz Aeschylus was ‘the king of the tragic playwrights and the most powerful worldwide author of the tragedies’.en_GB
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesCollectanea Philologica; 19
dc.subjectJan Kasprowiczen_GB
dc.subjectAeschylusen_GB
dc.subjecttranslationen_GB
dc.titlePodsłuchać tajemnicę poety… Ajschylos i reminiscencje ajschylejskie w twórczości Jana Kasprowiczapl_PL
dc.title.alternativeTo Overhear The Secret of The Poet… Aeschylus and Aeschylean Reminiscences in The Works of Jan Kasprowiczen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Authors, Łódź 2016; © Copyright for this edition by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2016pl_PL
dc.page.number[105]-116
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Mikołaja Kopernika, Katedra Filologii Klasycznej, 87-100 Toruń, ul. Fosa Staromiejska 3
dc.identifier.eissn2353-0901
dc.referencesAjschylos [1921]. Prometeusz skowany, przeł. J. Kasprowicz, wstęp i objaśnienia S. Witkowski. Kraków: Krakowska spółka wydawnicza.pl_PL
dc.referencesBerger, J. (1948). Przekłady Kasprowicza, część I: poezja niemiecka, Poznań: Poznańskie Towarzy­stwo Przyjaciół Nauk.pl_PL
dc.referencesBirkenmajer, J. (1925). „Kasprowicz jako tłumacz tragików greckich”. Myśl Narodowa 13 (52), 196–198.pl_PL
dc.referencesBrzostowska-Tereszkiewicz, T. (2011). Wczesnomodernistyczna krytyka przekładu (w Polsce). W: Fast, P., Car, A., Osadnik, W. M., ed., Historyczne oblicza przekładu, Katowice: Wydawnic­two Naukowe Śląsk, s. 35–49.pl_PL
dc.referencesBrzozowski, S. (1966). Teatr krakowski. W: Sławińska, I., Kruk, S., ed., Myśl teatralna Młodej Pol­ski. Antologia, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 199–206.pl_PL
dc.referencesDąbrowska, A. (2011). Bluźnierczy krzyk Kasprowicza wobec Lautréamonta (paralela). W: Igliński, G., ed., Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 316–346.pl_PL
dc.referencesEustachiewicz, L. (1982). Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890–1918. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.pl_PL
dc.referencesGórski, K. (1977). Jan Kasprowicz. Studia. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesJaworski, K. (2006). Muzyczność „Hymnów” Jana Kasprowicza. W: Sosnowski, M., ed., Pro me­moria. Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci. Warszawa: Polskie Bractwo Kawa­lerów Gutenberga, s. 209–325.pl_PL
dc.referencesJoteyko, Z. (1894). „Z literatury belgijskiej”. Ateneum 2, 8–37.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1930). Bunt Napierskiego, Baśń nocy świętojańskiej. W: Kasprowicz, J., Dzieła. T. VIII. Kraków: Wojciech Meisels.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1930). Dzieła. T. XII, Kraków: Wojciech Meisels.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1930). Dzieła. T. XXII. Kraków: Wojciech Meisels.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1930). O Sienkiewiczu (recenzje i przedmowy). W: Kasprowicz, J., Dzieła. T. XX. Kraków: Wojciech Meisels.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1930). Poezja XIX wieku. W: Kasprowicz, J., Dzieła. T. XXI, Kraków: Wojciech Meisels, s. 107–126.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1938). „Prometeizm w poezji”. Rocznik Kasprowiczowski 2, 1–148.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1984). Utwory literackie. T. 4. W: Kasprowicz, J., Pisma zebrane, Kraków: Wy­dawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1998). Utwory literackie. T. 5. W: Kasprowicz, J., Pisma zebrane, Kraków: Wy­dawnictwo Literackie.pl_PL
dc.referencesKasprowicz, J. (1990). Wybór poezji. Wrocław-Warszawa-Kraków: Zakład Narodowy im. Ossoliń­skich.pl_PL
dc.referencesKasprowicz-Jarocka, A. (1966). Córki mówią…. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesKasprowiczowa, M. (1958). Dziennik. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.pl_PL
dc.referencesKołaczkowski, S. (1930). Posłowie. W: Kasprowicz, J., Dzieła. T. XIII. Kraków: Wojciech Meisels.pl_PL
dc.referencesKołaczkowski, S. (1968). Wyspiański, Kasprowicz. Przeglądy. Warszawa: Państwowy Instytut Wy­dawniczy.pl_PL
dc.referencesKozicki, W. (1967). Twórca i człowiek. W: Loth, R. (ed.), Wspomnienia o Janie Kasprowiczu, War­szawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesLinkner, T. Baśniowo, mitycznie i literacko w Baśni nocy świętojańskiej. W: Igliński, G., ed., Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowicza, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko­-Mazurskiego, s. 428–450.pl_PL
dc.referencesLipski, J. J. (1975). Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891–1906. Warszawa: Państwowy In­stytut Wydawniczy.pl_PL
dc.referencesMaeterlink, M. (1907). Siostra Beatryks, przeł. J. Kasprowicz. Lwów: Towarzystwo Wydawnicze.pl_PL
dc.referencesMaeterlink, M. (1912). Siostra Beatryks. W: Arcydzieła europejskiej poezyi dramatycznej. T. I, przeł. J. Kasprowicz. Warszawa: Towarzystwo Wydawnicze, E. Wende i Spółka.pl_PL
dc.referencesMiciński, T. Teatr-Świątynia. W: Sławińska, I., Kruk, S., ed., Myśl teatralna Młodej Polski. Antolo­gia, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 194–198.pl_PL
dc.referencesMonat, H. (1895). „Maurycy Maeterlinck”. Przewodnik Naukowy i Literacki 23, z. 4, 356–366.pl_PL
dc.referencesNiemirycz, A. (2011). Od Chaucera do Yeatsa. Translatorskie wybory Jana Kasprowicza jako tłu­macza literatury angielskiej. W: Igliński, G., ed., Jego świat. 150-lecie urodzin Jana Kasprowi­cza, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, s. 489–519.pl_PL
dc.referencesOkońska, A. (1971). „Dramaty Kasprowicza”. Przegląd Humanistyczny 5, 103–117.pl_PL
dc.referencesOrtwin, O. (1966). Utopie o dramacie. W: Sławińska, I., Kruk, S., ed., Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 165–172.pl_PL
dc.referencesParandowski, J. (1927). „Przekłady klasyczne Jana Kasprowicza”, Kwartalnik Klasyczny 1, 33–35.pl_PL
dc.referencesParandowski, J. (1949). „Mowa przy wręczaniu nagrody P.E.N. Clubu Stefanowi Srebrnemu 5.IX.1949”. Meander 4, z. 8, 357–359.pl_PL
dc.referencesPodstawka, A. (2014). Świat, który się nie kończy. Człowiek i transcendencja w teatrze Jana Kaspro­wicza. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.pl_PL
dc.referencesPrzesmycki, Z. (1966). Maurycy Maeterlinck. W: Sławińska, I., Kruk, S., ed., Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 41–58.pl_PL
dc.referencesRydel, L. (1966). Teatr wiejski przyszłości. W: Sławińska, I., Kruk, S., ed., Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 137–161.pl_PL
dc.referencesSchiller, L. (1966). List do Craiga. W: Sławińska, I., Kruk, S., ed., Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 207–209.pl_PL
dc.referencesSiedlecki, F. (1966). O sztuce scenicznej. W: Sławińska, I., Kruk, S., ed., Myśl teatralna Młodej Polski. Antologia, Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, s. 330–337.pl_PL
dc.referencesSławińska, I. (1948). Tragedia w epoce Młodej Polski. Z zagadnień struktury dramatu. Toruń: To­warzystwo Naukowe w Toruniu.pl_PL
dc.referencesSosnowski, M. (2006). Światopogląd Jana Kasprowicza. Elementy i fazy rozwoju. W: Sosnowski, M., ed., Pro memoria. Jan Kasprowicz w osiemdziesiątą rocznicę śmierci. Warszawa: Polskie Bractwo Kawalerów Gutenberga, s. 21–207.pl_PL
dc.referencesStykowa, M. B. (1980). Teatralna recepcja Maeterlincka w okresie Młodej Polski. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Państowej Akademii Nauk.pl_PL
dc.referencesStykowa, M. B. (1983). Maeterlinck w Młodej Polsce (mit dramaturga). W: Sławińska, I., Styko­wa, M. B., ed., Wśród mitów teatralnych Młodej Polski. Kraków: Wydawnictwo Literackie, s. 118–144.pl_PL
dc.referencesWasilewski, Z. [ca 1923]. Jan Kasprowicz. Zarys wizerunku. Warszawa: Gebethner i Wolff.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/1733-0319.19.09


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record