Show simple item record

dc.contributor.authorSwoboda, Bartosz
dc.date.accessioned2016-12-06T08:53:59Z
dc.date.available2016-12-06T08:53:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20130
dc.description.abstractThe essay brings a discussion and interpretation of the philosophical views concerning some essential terms introduced in Heideggerian philosophical discourse, such as word (das Wort) and thing (das Ding), and its mutual relations. In the initial part of the article the author tries to investigate the connection between common thing and the artwork, as well as correlation between word in language and word in literary descriptions of the works o art (ekphrasis), then the article brings analysis of the Czesław Miłosz’s ekphrasis through the philosophical categories discussed in the opening parts of the essay.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny Hybris;34
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectekphrasispl_PL
dc.subjectartworkpl_PL
dc.subjectthing (das Ding)pl_PL
dc.subjectword (das Wort)pl_PL
dc.subjecthermeneuticspl_PL
dc.subjectekfrazapl_PL
dc.subjectdzieło sztukipl_PL
dc.subjectrzecz (das Ding)pl_PL
dc.subjectsłowo (das Wort)pl_PL
dc.subjecthermeneutykapl_PL
dc.titleUrzeczenie rzeczy. Słowo w poezji i dzieło sztukipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number74-84pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Opolskipl_PL
dc.referencesDerrida, Jacques, 2003, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesGeorge, Stefan, 2001, Das Wort, [w:] tegoż, Sämtliche Werke in 18 Bänden, Band 9: Das Neue Reich, Stuttgart.pl_PL
dc.referencesGeorge, Stefan, 1979, Słowo, przeł. L. Lewin, [w:] tegoż, Poezje, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidegger, Martin, 1999, O istocie prawdy, przeł. J. Filek, [w:] tegoż, Znaki drogi, przeł. S. Blandzi i in., Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidegger, Martin, 2007b, Rzecz, [w:] tegoż, Odczyty i rozprawy, przeł. J. Mizera, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidegger, Martin, 2007, W drodze do języka, przeł. J. Mizera, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHeidegger, Martin, 1997, Źródło dzieła sztuki, przeł. J. Mizera, [w:] tegoż, Drogi lasu, przeł. J. Gierasimiuk i in., Warszawa.pl_PL
dc.referencesMiłosz, Czesław, 2000, Pastele Degasa, [w:] tegoż, To, Kraków.pl_PL
dc.referencesMiłosz, Czesław, 1985, Po ziemi naszej, [w:] tegoż, Wiersze, t. II, Kraków.pl_PL
dc.referencesVattimo, Gianni, 2006, Koniec nowoczesności, przekł. M. SurmaGawłowska, wstęp A. Zawadzki, Kraków.pl_PL
dc.referencesWoźniak, Cezary, 1997, Martina Heideggera myślenie sztuki, Kraków.pl_PL
dc.relation.volume3pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska