Show simple item record

dc.contributor.authorGuyer, Paul
dc.date.accessioned2016-12-05T12:24:40Z
dc.date.available2016-12-05T12:24:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1689-4286
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/20121
dc.descriptionPrzekład na podstawie: Paul Guyer, Kant’s Deductions of the Principles of Right, [w:] Mark Timmons (red.), Kant’s Metaphysics of Morals. Interpretative Essays, New York 2002, s. 23-64.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Filozofii Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesInternetowy Magazyn Filozoficzny Hybris;34
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectImmanuel Kantpl_PL
dc.titleKantowskie dedukcje pryncypiów prawapl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number171-228pl_PL
dc.referencesAllisona, E. Henry, 1973, The Kant-Eberhard Controversy, Baltimore: John Hopkins University Press.pl_PL
dc.referencesBeck, Lewis White, 1955, Can Kant’s Synthetic Judgments Be Made Analytic?, „Kant Studien”, 67, ss. 168-181.pl_PL
dc.referencesBeck, Lewis White, 1965, Can Kant’s Synthetic Judgments Be Made Analytic?, [w:] tegoż, Studies in the Philosophy of Kant, Indianapolis: Bobbs-Merrill, ss. 74-91.pl_PL
dc.referencesLudwig, Bernd, 1988, Kants Rechtslehre (Kant Forschungen), t. II, Hamburg: Felix Meiner.pl_PL
dc.referencesGregor J. Mary, 1963, The Laws of Freedom: A Study of Kant’s Method of Applying the Categorical Imperative in the „Metaphysik der Sitten”, Oxford: Basil Blackwell.pl_PL
dc.referencesGuyer, Paul, 1997, Kantian Foundations for Liberalism, „Jahrbuch für Recht und Ethik”, 5, ss. 121-140.pl_PL
dc.referencesGuyer, Paul, 2000, Moral Worth, Virtue and Merit, [w:] tegoż, Kant on Freedom, Law and Happiness, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesGuyer, Paul, 2000, From a Practical Point of View, [w:] tegoż, Kant on Freedom, Law, and Happiness, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesHenrich, Dieter, 1989, Kant’s Notion of Deduction and the Methodological Background of the first „Critique”, [w:] Eckart Förster (red.), Kant’s Transcendental Deductions: The Three „Critiques” and the „Opus postumum”, Stanford: Stanford University Press, ss. 29-46.pl_PL
dc.referencesHume, David, 1952, Traktat o naturze ludzkiej, przeł. Cz. Znamierowski, Kraków: wyd. PAU, t. II.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 1986, Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre, [w:] Metaphysik der Sitten, cz. I, B. Ludwig (red.), Hamburg: Meiner Verlag.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 1992, Theoretical Philosophy 1755-1770, Walford, David (red.), Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 1995, O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce, tłum. M. Żelazny, [w:] tegoż, O porzekadle: To może być słuszne w teorii, ale nic nie jest warte w praktyce. Do wiecznego pokoju, tłum. M. Żelazny, Toruń: wyd. Comer.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 1996, Practical Philosophy, Gregor, J. Mary, (przekł. i red.), Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2004, Krytyka praktycznego rozumu, przeł. J. Gałecki, Warszawa: wyd. PWN.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2005a, Metafizyczne podstawy nauki o cnocie, przeł. W. Galewicz, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2005b, Prolegomena do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka, przeł. A. Banaszkiewicz, Kraków: wyd. Zielona Sowa.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2006, Metafizyczne podstawy nauki prawa, przeł. W. Galewicz, Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2001, Krytyka czystego rozumu, przeł. R. Ingarden, Kęty: wyd. Antyk.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2010a, Próba wprowadzenia pojęcia wielkości negatywnych do filozofii, tłum. T. Kupś, w: tegoż, Dzieła zebrane, tom I: Pisma przedkrytyczne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2010a, Dzieła zebrane, tom I: Pisma przedkrytyczne, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2010b, Spór z Eberhardem, przeł. A. Banaszkiewicz i S. Stasikowski, Gdańsk: Wydawnictwo słowo/obraz terytoria.pl_PL
dc.referencesKant, Immanuel, 2013, Uzasadnienie metafizyki moralności, przeł. M. Wartenberg, Kęty: wyd. Antyk.pl_PL
dc.referencesMulholland, A. Leslie, 1990, Kant’s System of Rights, New York: Columbia University Press.pl_PL
dc.referencesRosena, D. Allen, 1993. Kant’s Theory of Justice, New York: Cornell University Press.pl_PL
dc.referencesWillaschek, Marcus, 1997, Why the „Doctrine of Right” does not belong in the Metaphysics of Morals, „Jahrbuch für Recht und Ethik”, 5, ss. 205-227.pl_PL
dc.referencesWood, Allen, 1995, Humanity as an End in Itself, w: Hoke Robertson (red.), Proceedings of the Eight International Kant Congress, tom I, cz. 1, Milwaukee: Marquette University Press, ss. 301-319.pl_PL
dc.referencesWood, Allen, 1998, Humanity as an End in Itself, [w:] Paul Guyer (red.), Kant’s Groundwork of the Metaphysics of Morals: Critical Essays, Lanham: Rowman & Littlefield, ss. 165-187.pl_PL
dc.referencesWood, Allen, 1999, Kant’s Ethical Thought, Cambridge: Cambridge University Press.pl_PL
dc.referencesWood, Allen, 2002, The Final Form of Kant’s Practical Philosophy, w: Mark Timmons (red.), Kant’s Metaphysics of Morals. Interpretative Essays, New York: Oxford University Press.pl_PL
dc.relation.volume3pl_PL
dc.contributor.translatorŻukowski, Bartosz
dc.contributor.translatorMichałowski, Tomasz W.


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska