Now showing items 1-1 of 1

    • Sprawczość w grach wideo jako kategoria estetyczna 

      Chojnacki, Marcin (2020)
      Celem rozprawy jest wskazanie i scharakteryzowanie związku pomiędzy często wykorzystywaną przez groznawców koncepcją sprawczości a estetyką medium gier wideo. Autor podejmuje w swojej rozprawie zadanie przeanalizowania ...