Show simple item record

dc.contributor.authorStrużyna, Hanna
dc.contributor.authorStrużyna, Andrzej
dc.date.accessioned2016-09-05T13:01:25Z
dc.date.available2016-09-05T13:01:25Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2391-8551
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/19480
dc.description.abstractVideo games present different meanings of death than those conditioned by social and cultural contexts. Most games treat the motif of death instrumentally. Therefore, death is usually a norm and a rule in typical video games. However, art games present a different sense of death, one that defies its conventional meanings. The article analyses the different presentations of death in three art games: "Passage" (Rohrer, 2007), "The Graveyard" (Tale of Tales, 2008) and "Queers in Love at the End of the World" (Anthropy, 2013). These productions prove that video games are an excellent medium to offer players a deep emotional experience, which can also encourage taking a fundamental and more profound reflection on the meaning of life and death.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesReplay. The Polish Journal of Game Studies;1
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/
dc.subjectart gamespl_PL
dc.subjectdeathpl_PL
dc.subjectvideo gamespl_PL
dc.subjectJason Rohrerpl_PL
dc.subjectAnna Anthropypl_PL
dc.subjectTale of Talespl_PL
dc.titleWyjątkowość doświadczenia śmierci w artystycznych grach wideopl_PL
dc.title.alternativeThe uniqueness of the experience of death in art video gamespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number51-[63]pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Opolski.pl_PL
dc.identifier.eissn2449-8394
dc.contributor.authorBiographicalnoteMgr Hanna Strużyna – literaturoznawczyni, serbistka, doktorantka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Interesuje się nowymi mediami, kulturą popularną i współczesną literaturą bałkańską. Zajmuje się badaniem powieści graficznych bałkańskich autorów.pl_PL
dc.contributor.authorBiographicalnoteMgr Andrzej Strużyna – kulturoznawca, doktorant Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Badań Gier. Interesuje się teorią nowych mediów, sztuką nowych mediów, kulturą popularną, a także historią, teorią i krytyką gier komputerowych. Szczególnym zainteresowaniem darzy artystyczne gry wideo.pl_PL
dc.referencesAarseth, Espen. 2013, Ontology, [w:] Mark J. P. Wolf, Bernard Perron (red.), The Routledge Companion to Video Game Studies, New York - London: Routledge, s. 484–492.pl_PL
dc.referencesAriès, Philipe. 2011, Człowiek i śmierć, przeł. Eligia Bąkowska, Warszawa: Aletheia.pl_PL
dc.referencesAriès, Philipe. 1993, Śmierć odwrócona, przeł. Jakub M. Godzimirski, w: Stanisław Cichowicz, Jakub M. Godzimirski (red.), Antropologia śmierci. Myśl francuska, Warszawa: PWN, s. 227–283.pl_PL
dc.referencesBauman, Zygmunt. 1995, Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności, Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika.pl_PL
dc.referencesCzarny, Janusz. 1999, Osoba ludzka w umieraniu i śmierci (ujęcie personalistyczne), w: Bożena Płonka-Syroka (red.), Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci, Wrocław: Arboretum, s. 25–32.pl_PL
dc.referencesGorer, Geoffrey. 1955, The Pornography of Death, „Encounter”, October, online: <http://www.unz.org/Pub/Encounter-1955oct – 00049> [dostęp: 20.09.2014], s. 49–52.pl_PL
dc.referencesJuul, Jesper, 2011, Half-Real. Video Games between Real Rules and Fictional Worlds, Cambridge-London: The MIT Press.pl_PL
dc.referencesKuligowski, Waldemar, Zwierzchowski, Piotr. 2004, Pokażę ci, jak się umiera, w: Waldemar Kuligowski, Piotr Zwierzchowski (red.), Śmierć jako norma, śmierć jako skandal, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska, s. 7–11.pl_PL
dc.referencesLenne, Gérard. 2002, Śmierć w kinie, tłum. Tadeusz Szczepański, w: Stanisław Rosiek (red.), Wymiary śmierci, Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, s. 219–226.pl_PL
dc.referencesMajkowski, Tomasz Z. 2011, Gry wideo i kultura autentyczności, „Homo Ludens” nr 1(3), s. 95–102.pl_PL
dc.referencesSterczewski, Piotr. 2016, Ta gra i tak jest głupia, „Dwutygonik”, maj, online: <http://www.dwutygodnik.com/artykul/6556-ta-gra-i-tak-jest-glupia.html> [dostęp: 19.05.2016].pl_PL
dc.references2015, Inc., 2002-, Medal of Honor [PC], USA: Electronic Arts.pl_PL
dc.referencesAnthropy Anna, 2013, Queers in Love at the End of the World [PC, gra online], USA: Anna Anthropy (grano 20 czerwca 2014).pl_PL
dc.referencesBethesda Softworks, 1994-, The Elder Scrolls [PC], USA: Bethesda Softworks.pl_PL
dc.referencesBlack Isle Studios, 1999, Planescape: Torment [PC], USA: Interplay Entertainment.pl_PL
dc.referencesBlizzard Entertainment, 2012, Diablo III [PC], USA: Blizzard Entertainment.pl_PL
dc.referencesBlizzard North, 2000, Diablo II [PC], USA: Blizzard Entertainment.pl_PL
dc.referencesCellar Door Games, 2013, Rogue Legacy [PC], Kanada: Cellar Door Games.pl_PL
dc.referencesMaxis, 2000, The Sims [PC], USA: Electronic Arts.pl_PL
dc.referencesEpic Games, 1999, Unreal Tournament [PC], USA: GT Interactive.pl_PL
dc.referencesid Software, 1999, Quake III: Arena [PC], USA: Activision.pl_PL
dc.referencesKonami, 1987, Contra [Nintendo Entertainment System], Japonia: Konami.pl_PL
dc.referencesNamco, 1985, Battle City [Nintendo Entertainment System], Japonia: Namco.pl_PL
dc.referencesNew World Computing, 2002, Might and Magic IX [PC], USA: The 3DO Company.pl_PL
dc.referencesNintendo, 1985, Super Mario Bros. [Nintendo Entertainemnt System], Japonia: Nintendo.pl_PL
dc.referencesRockstar North, 1997-, Grand Theft Auto [PC], USA: Rockstar Games.pl_PL
dc.referencesRohrer Jason, 2007, Passage, [PC], USA: Jason Rohrer.pl_PL
dc.referencesTale of Tales, 2008, The Graveyard [PC], Belgia: Tale of Tales.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/2391-8551.02.04
dc.relation.volume2pl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska