Show simple item record

dc.contributor.authorMordwa, Stanisław
dc.date.accessioned2013-05-29T09:17:23Z
dc.date.available2013-05-29T09:17:23Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1733-3180
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1775
dc.descriptionThis article consists of two parts: short theoretical admission and the main, empirical part. The main part presents the analysis of the level of fear of crime, the factors that influence it and characteristics of the prevalence in recorded crime of five selected housing estates: Dąbrowa (block housing estate mainly dates from 1970-75 years), Jagiełły-Czarnieckiego (building dates from the years 1975-80), Karolew (blocks from the second half of the sixties), Kurak (older buildings were designed for habitation before the 1965 year) and Widzew-Wschód (housing estate was built in the eighties). The author analyzes research results regarding three main aspects of the sense of security: cognitive (What is the likelihood that you will become a victim of offence?, What is the likelihood that you will become a victim of one of the forms of offence mentioned below (such: beaten, robbed, assaulted, molested etc)?), emotional (How often do you usually walk alone in this area after dark?) and behavioural (active/passive forms of protection). As well socio-demographic factors of residents that influence the level of fear were studied. In five research areas, respondents assessed the dangers and threats in their neighbourhood in a different way but there are not identified any significant spatial variations in sense of security. On the other hand, there are many interesting correlations between three main components of the fear of crime and between components and certain socio-demographic respondent’s characteristics as well. The survey also confirmed a lack of correlation between the sense of security and the real level of recorded crime.pl_PL
dc.description.abstractW prezentowanym opracowaniu przedstawiono stan poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców pięciu osiedli mieszkaniowych w Łodzi. Wskazano co prawda na pewne powiązania społeczno-demograficzne z niektórymi elementami tego poczucia, tym niemniej nie wskazano przyczyn. To zagadnienie będzie podlegało dalszym badaniom i analizom. W świetle uzyskanych wyników i porównania ich z rezultatami otrzymanymi na podstawie badań w innych miastach europejskich, należy zastanowić się nad jeszcze jedną kwestią. Otóż podobnie jak w Krakowie, tak i w Łodzi okazało się, że mimo względnie niskiego nasilenia przestępstw w tych miastach (w porównaniu z innymi miastami europejskimi), utrzymuje się w nich najwyższy poziom strachu przed wiktymizacją! To nie jest sytuacja komfortowa dla mieszkańców, to jest stan, w którym wzrasta poczucie bezpieczeństwa i bezkarności przestępców.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherKatedra Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesSpace - Society - Economy;2011
dc.rightsUznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/*
dc.subjectpoczucie bezpieczeństwapl_PL
dc.subjectosiedla blokowepl_PL
dc.subjectŁódź, Polskapl_PL
dc.subjectpercepcja przestępczościpl_PL
dc.subjectprzestępczość w przestrzeni miastapl_PL
dc.subjectgeografia przestępczościpl_PL
dc.titlePoczucie bezpieczeństwa w Łodzi. Przykład badań mieszkańców osiedli mieszkaniowychpl_PL
dc.title.alternativeTHE SENSE OF SECURITY IN ŁÓD . THE CASE OF HOUSING ESTATES RESIDENTSpl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska