Show simple item record

dc.contributor.authorBiałek, Jacek
dc.date.accessioned2016-03-24T13:43:57Z
dc.date.available2016-03-24T13:43:57Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17538
dc.description.abstractIn this paper we define two indexes of the average price dynamics in a discrete time stochastic model. Several properties of these indexes are proven, the other are presented by examples. In particular, it is shown that one of the indexes is a martingale provides the prices of products form a (vector) martingale. In addition it is also shown that only one definition satisfies all given postulates. We compare this definition with price indexes.pl_PL
dc.description.abstractW artykule zaprezentowano dwie definicje indeksu przeciętnej dynamiki cen produktów w modelu stochastycznym z czasem dyskretnym. Przedstawiono ich podstawowe własności; niektóre z nich zostały udowodnione, inne - poparte przykładami. Ponadto udowodniono, iż jedna z definicji stanowi martyngał, jeśli tylko procesy cen poszczególnych produktów również są martyngałami. Jednocześnie okazało się, iż tylko jedna definicja posiada wszystkie wymagane własności. Na końcu niniejszego artykułu dokonano porównania rekomendowanej definicji z klasycznymi agregatowymi indeksami cen. Okazało się, iż w przypadku gdy rozważany interwał czasowy zawiera dwa okresy produkcyjne, to przy pewnych dodatkowych założeniach proponowana definicja daje się aproksymować klasycznymi indeksami Fishera, Tömqvista i innymi.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectTörnqvist indexpl_PL
dc.subjectLaspeyres indexpl_PL
dc.subjectPaasche indexpl_PL
dc.subjectFisher ideal indexpl_PL
dc.subjectLexis indexpl_PL
dc.subjectmartingalepl_PL
dc.titleThe Average Price Dynamics and Indexes of Price Dynamics - Discrete Time Stochastic Modelpl_PL
dc.title.alternativePrzeciętna dynamika cen produktów a indeksy agregatowe cen - matematyczny model stochastyczny z czasem dyskretnympl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number155-172pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chiar of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesBalk M. (1995), “Axiomatic Price Index Theory: A Survey” , International Statistical Review, 63, 69-93.pl_PL
dc.referencesDiewert W. (1976), “Exact and Superlative Index Numbers", Journal o f Econometrics, 4, 115-145.pl_PL
dc.referencesDiewert W. (1978), “Superlative Index Numbers and Consistency in Aggregation” , Econometrica, 46, 883-900.pl_PL
dc.referencesDumagan J. (2002), “Comparing the Superlative Tömqvist and Fisher Ideal Indexes,” Economic Letters, 76, 251-258.pl_PL
dc.referencesFisher F. M. (1972), The Economic Theory o f Price Indices, Academic Press, New York.pl_PL
dc.referencesMoutlon B., Seskin E. (1999), “A Preview of the 1999 Comprehensive Revision of the National Income an Product Accounts” , Survey o f Current Business, 79, 6-17.pl_PL
dc.referencesPielichaty E., Poszwa M. (1999), Rachunek opłacalności inwestowania, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSeskin E., Parker P. (1998), “A Guide to the NIPA’S", Survey o f Current Business, 78, 26-68.pl_PL
dc.referencesShell K., Fisher F. M. (1998), Economic Analysis of Production Price Indexes, Cambridge University Press, Cambridge-New York.pl_PL
dc.referencesTörnqvist L. (1936), ‘The Bank of Finland’s Consumption Price Index”, Bank of Finland Monthly Bulletin, 10, 1-8.pl_PL
dc.referencesZając К. (1994), Zarys metod statystycznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record