Show simple item record

dc.contributor.authorWagner, Wiesław
dc.date.accessioned2016-03-24T13:26:12Z
dc.date.available2016-03-24T13:26:12Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17536
dc.description.abstractThe paper characterizes and gives some basic properties of matrix H that is the operator of orthogonal projection on the space of columns of matrix X, which is the hat matrix in linear regression model. The author enumerates some properties of diagonal elements of the matrix, which were defined as lever points and high-lever points. The paper deals also with the form of matrix H with repeating observations relating to independent variables. Two examples show some applications of matrix H.pl_PL
dc.description.abstractW artykule określono i podano podstawowe własności macierzy H, będącej operatorem ortogonalnego rzutu na przestrzeń kolumn macierzy X, która jest macierzą układu w modelu regresji liniowej. Wymienione zostały własności elementów diagonalnych tej macierzy, które zostały określone jako punkty dźwigniowe i wysoko dźwigniowe punkty. Także zajęto się postacią macierzy H przy powtarzających się obserwacjach odnoszących się do zmiennych niezależnych. Pewne zastosowania macierzy H podano na dwóch przykładach.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectlinear regression modelpl_PL
dc.subjecthat matrixpl_PL
dc.subjectprediction matrixpl_PL
dc.subjectlever pointspl_PL
dc.titleMatrix H and Its Applications in Economic and Tourist Researchpl_PL
dc.title.alternativeMacierz H i jej zastosowania w badaniach ekonomicznych i turystycznychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number77-86pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Information Technology and Management in Rzeszówpl_PL
dc.referencesAnderson T. W. (1958), An Introduction to Multivariate Statistical Analysis, John Wiley and Sons, New York.pl_PL
dc.referencesArnold S. F. (1981), The Theory o f Linear Models and Multivariate Analysis, John Wiley and Sons, New York.pl_PL
dc.referencesCook R. D., Weisberg S. (1982), Residuals and Influence in Regression, Chapman and Hall, New York.pl_PL
dc.referencesHaoglin D. C., Welsch R. E. (1978), “The Hat Matrix in Regression and ANOVA” , American Statistician, 32, 17-22.pl_PL
dc.referencesKolupa M., Witkowski J. M. (1981), Wybrane metody numeryczne algebry liniowej w ekonometrii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMudambi R., Baum T. (1996), “Strategie Segmentation: An Empirical Analysis of Tourist Expenditure in Turkey” , Journal of Travel Research.pl_PL
dc.referencesOktaba W. (1986), Melody matematyczne tv doświadczalnictwie, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRao C. R. (1982), Modele liniowe statystyki matematycznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRousseuw P. J., Leroy A. M. (1987), Robust Regression and Outlier Detection, John Wiley and Sons, New York.pl_PL
dc.referencesSobczyk G. (1998), “Syntetyczny miernik w badaniach przestrzennego zróżnicowania popytu na usługi”, Wiadomości Statystyczne, 6(445), 48-56.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record