Show simple item record

dc.contributor.authorKobylińska, Małgorzata
dc.date.accessioned2016-03-24T11:32:10Z
dc.date.available2016-03-24T11:32:10Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17530
dc.description.abstractThe measure of observation depth in multidimensional samples, introduced into statistical practice by Tukey, has become a new tool for data analysis. It is a proposed method for determining multi-dimensional positional statistics, particularly in the analysis of non-typical data with outstanding observations. Applying a rule of depth helps to overcome the difficulties associated with sorting multidimensional observations. The notion of data depth has been intensively developed by many scholars, and, consequently, various criteria of the measurement of observation depth in a multidimensional samples may be found in literature. This paper contains a comparison of selected criteria of the measurement of observation depth in a two-dimensional case.en
dc.description.abstractW artykule dokonano porównania wybranych kryteriów wyznaczania miary zanurzania obserwacji w statystycznej próbie dwuwymiarowej. Wnioski dotyczące porównania tych kryteriów wyciągnięto na podstawie własnych badań empirycznych na próbach dwuwymiarowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectdepth measureen
dc.subjectmeasure of depth by Mahalanobisen
dc.subjectmeasure of depth by Tukeyen
dc.subjectmeasure of depth by Barnetten
dc.subjectmeasure of simplex depth by Liuen
dc.titleComparison of Selected Criteria for Determination of the Measure of Depth of an Observation in a Two-dimensional Sampleen
dc.title.alternativePorównanie wybranych kryteriów wyznaczania miar zanurzenia obserwacji w próbie dwuwymiarowejpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number139-153pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Warmia and Mazury, Olsztynen
dc.referencesDonoho D. L., Gasko M. (1992), “Breakdown Properties of Location Estimate Based on Halfspace Depth and Projected Outlyingness", Annuals o f Statistics, 20, 1803-1827.pl_PL
dc.referencesKukuła К. (2000), Metoda unitaryzacji zerowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiu R., Parelius J. M., Singh K.. (1999), “Multivariate Analysis by Data Depth: Descriptive Statistics, Graphics and Inference” , Annuals o f Statistics, 27, 783-858.pl_PL
dc.referencesLiu R. (1990), “On a Notion of Data Depth Based Random Simplices”, Annuals o f Statistics, 18, 405-414.pl_PL
dc.referencesMorrison D. F. (1990), Wielowymiarowa analiza statystyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTukey J. W. (1977), Exploratory Data Analysis, Addison-Wesley, Reading-London.pl_PL
dc.referencesTukey J. W. (1975), “Mathematics and the Picturing of Data” . In: Proceedings o f the International Congress o f Mathematicians, 523-531.pl_PL
dc.referencesWagner W., Kobylińska M. (2000), Miary i kontury zanurzenia w opisie statystycznym próby dwuwymiarowej, Akademia Ekonomiczna, Wrocław.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record