Show simple item record

dc.contributor.authorJadamus-Hacura, Maria
dc.date.accessioned2016-03-22T11:36:34Z
dc.date.available2016-03-22T11:36:34Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17520
dc.description.abstractThe skew-normal is a class of distribution that includes the normal distribution as a special case. A systematic treatment of the skew-normal distribution has been given in Azzalini (1985, 1986); generalizations to the multivariate case are given in Azzalini and Capitanio (1999), while Azzalini and Capitanio (2003) propose a further extension with a skew-t distribution. In this paper we study the properties of this class of density functions and we investigate the applicability of this distributions for modeling some financial and income data.pl_PL
dc.description.abstractKlasa skośnych rozkładów normalnych zawiera jako szczególny przypadek rozkład normalny. Szczegółowemu omówieniu własności rozkładu skośnego normalnego poświęcona jest praca Azzalini (1985, 1986); przypadek wielowymiarowy przedstawili Azzalini i Capitanio (1999), natomiast w pracy tych autorów z roku 2003 można znaleźć dalsze rozszerzenie tej klasy rozkładów o rozkłady skośne t-Studenta. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe własności funkcji gęstości omawianych rozkładów i pokazano możliwości ich wykorzystania w modelowaniu dochodów i danych finansowych.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectskewnesspl_PL
dc.subjectskew normal distributionpl_PL
dc.subjectskew-t distributionpl_PL
dc.titleSkew-normal Distribution - Basic Properties and Areas of Applicationspl_PL
dc.title.alternativeSkośny rozkład normalny - podstawowe własności i obszary zastosowańpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number175-181pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationThe Karol Adamiecki University of Economics, Katowice, Department of Econometricspl_PL
dc.referencesAdock C. J. (2002), Asset Pricing and Portfolio Selection Based on the Multivariate Skew-Student Distribution.pl_PL
dc.referencesAzzalini A. (1985), “A Class of Distributions which Includes the Normal Ones” , Scandinawian Journal o f Statistics, 12, 171-178.pl_PL
dc.referencesAzzalini A. (1986), “Further Results on a Class of Distributions which Includes the Normal Ones”, Statistica, 46, 199-208.pl_PL
dc.referencesAzzalini A., Dalla Valle A. (1996), “The Multivariate Skew-normal Distribution” , Biometrika, 83, 715-726.pl_PL
dc.referencesAzzalini A., Capitanio A. (1999), “Statistical Applications of the Multivariate Skew-normal Distribution” , Journal o f Royal Statistical Society B, 61, 579-602.pl_PL
dc.referencesAzzalini A., Capitanio A. (2003), “Distributions Generated by Perturbation of Symmetry with Emphasis on a Multivariate Skew-i Distribution” , Journal o f Royal Statistical Society B, 65, 367-389.pl_PL
dc.referencesAzzalini A., Capello T., Kotz S. (2003), “Log-skew-normal and Log-skew-f Distributions as Models for Family Income Data”, Journal o f Income Distribution, 11, 3-4.pl_PL
dc.referencesDominguez-Molina J. A., González-Farias G., Ramos-Quiroga R. (2003), “Skew-Normality in Stochastic Frontier Analysis” , Comunicación Técnica, 1-03-18/06-10.pl_PL
dc.referencesHarvey C. R., Liechty J. C., Liechty M. W. (2003), “Portfolio Selection with Higher Moments”, Working Paper, Duke University.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record