Show simple item record

dc.contributor.authorKorzeniewski, Jerzy
dc.date.accessioned2016-03-22T11:28:16Z
dc.date.available2016-03-22T11:28:16Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17517
dc.description.abstractOne of well-known groups of cluster analysis methods is the group of methods based on density estimation. In the paper we propose a new method of defining dusters which consists of two steps. In the first step we find local maxima of the joint distribution thus establishing clusters centres. In the second step we assign observations to one of existing clusters centres. The number of clusters is assumed to be known. In both steps we use similar technique based on the kernel density estimator with the Epanechnikov kernel. The performance of the method is analyzed in an example of application to the Gordon (1999) data. In the analysis the Rousseeuw indices are used to assess clusters cohesion as well as and some comparisons with other methods of defining clusters are presented. The results look promising.pl_PL
dc.description.abstractJedną z dobrze znanych grup metod analizy skupień są metody oparte na szacowaniu gęstości. W artykule zaproponowana jest nowa metoda wyszukiwania skupień, która składa się z dwóch kroków. W pierwszym kroku znajdujemy maksima lokalne rozkładu łącznego, które przyjmujemy jako centra skupień. W drugim kroku każda obserwacja przyłączana jest do jednego z centrów. Zakładamy z góry liczbę skupień. W obydwu krokach używamy tej samej techniki opartej na estymatorze jądrowym funkcji gęstości z jądrem Epanecznikowa. Działanie metody jest przeanalizowane na przykładzie danych Gordona (1999). W analizie wykorzystano indeksy Rousseeuwa spoistości skupień, jak również przedstawiono porównanie z innymi metodami analizowania skupień. Wyniki wyglądają obiecująco.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectcluster analysispl_PL
dc.subjectdensity estimationpl_PL
dc.subjectkernel estimationpl_PL
dc.subjectEpanechnikov kernelpl_PL
dc.titleProposal of New Cluster Analysis Algorithmpl_PL
dc.title.alternativePropozycja nowego algorytmu do analizy skupieńpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number209-215pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chiar of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesGordon A. D. (1999), Classification, Chapman and Hall, Boca Raton-London.pl_PL
dc.referencesComaniciu D., Meer P. (2000), “Mean Shift Analysis and Applications” , IEEE Transactions Pattern Analysis Machine Intelligence, 24(5), 603-619.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record