Show simple item record

dc.contributor.authorDudek, Hanna
dc.contributor.authorOrłowski, Arkadiusz
dc.date.accessioned2016-03-22T11:25:20Z
dc.date.available2016-03-22T11:25:20Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17516
dc.description.abstractProblem of clustering of European countries with respect to food consumption is considered. Data related to average yearly per capita consumption of 14 main categories of food products in 39 countries are collected and analysed. Food consumption data for two years: 2000 and 1993 are elaborated. The year 2000 was because there are no more recent data sets available. The year 1993 was chosen as a good reference point: data for that year are the oldest complete. To perform a reasonable grouping of countries the cluster analysis is performed. As a proper number of cluster is not known in advance, hierarchical methods offered by statistical packages Statgraphics are used. The desirable number of clusters is estimated by distance matrices analysis, dendrograms, and graphical representations of distance between clusters with respect to different clustering stages. Squared Euclidean distance is used as a measure of similarity. It is remarkable that all hierarchical methods applied in this paper, apart from nearest neighborhood approach, lead to very similar classification results. Therefore we believe that obtained results provide a valuable and objective insight into the problem of diversification of food consumption in Europe. It has been verified that in spite of visible changes in food consumption in investigated countries, sets of countries belonging to particular clusters obtained for 2000 and for 1993 are almost indistinguishable.pl_PL
dc.description.abstractW artykule rozważono zagadnienie pogrupowania państw europejskich ze względu na konsumpcję żywności. Zgromadzono dane o rocznym spożyciu na osobę 14 głównych grup produktów żywnościowych w 39 państwach. Dane dotyczą konsumpcji żywności w latach 2000 oraz 1993. W celu pogrupowania państw wykorzystano analizę skupień. Z uwagi na brak przesłanek dotyczących liczby skupień zastosowano hierarchiczne metody aglomeracyjne, oprogramowane w pakietach statystycznych Statgraphics. Liczbę skupień ustalono na podstawie analizy macierzy odległości, dendrogramów oraz wykresów odległości skupień względem etapów grupowania. Za miarę podobieństwa przyjęto kwadrat odległości euklidesowej. Ustalono, że poza metodą najbliższego sąsiedztwa, wszystkie hierarchiczne metody aglomeracyjne prowadzą do skupień o zbliżonym zestawie państw. Na podstawie wykonanej analizy skupień stwierdzono, że mimo zmian w spożyciu produktów żywnościowych w poszczególnych krajach, zestawy państw w otrzymanych skupieniach w roku 2000 i 1993 były niemal identyczne.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectfood consumptionpl_PL
dc.subjectcluster analysispl_PL
dc.titleClustering of European Countries with Respect to Food Consumptionpl_PL
dc.title.alternativeGrupowanie państw europejskich ze względu na spożycie żywnościpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number217-228pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWarsaw Agricultural University, Department of Econometrics and Informaticspl_PL
dc.contributor.authorAffiliationPolish Academy of Science, Warsaw Agricultural University and Institute of Physics, Department of Econometrics and Informaticspl_PL
dc.referencesDobosz M. (2001), Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFood Balance Sheet (2002), FAO, Roma.pl_PL
dc.referencesGulbicka B. (2000), Wyżywienie polskiego społeczeństwa tv ostatniej dekadzie X X wieku. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKukuła K. (2000), Metoda unitaryzacji zerowanej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMilligan G. W., Cooper M. C. (1985), “An Examination of Procedures for Determining the Number of Clusters in a Data Set” , Psychometrika, 50, 159-179.pl_PL
dc.referencesMarek T. (1989), Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesOstasiewicz W. (red.), (1999), Statystyczne metody analizy danych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.pl_PL
dc.referencesRószkiewicz M. (2002a), Metody ilościowe w badaniach marketingowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRószkiewicz M. (2002b), Narzędzia statystyczne iv analizach marketingowych, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTimm N. H. (2002), Applied Multivariate Analysis, Springer-Verlag, New York.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record