Show simple item record

dc.contributor.authorSzymańska, Anna
dc.date.accessioned2016-03-22T07:12:18Z
dc.date.available2016-03-22T07:12:18Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17510
dc.description.abstractIn civil responsibility transportation insurance the insurer assesses risk, inflicted by drivers, on the basis of observable risk factors such as e.g. driver’s sex and age, vehicle characteristics. However, there are risk factors unobservable directly, accounting for substantial differences of risk among drivers. Additional piece of information about driver for the insurer is the number of claims for a given year i.e. the insured claim record. The role of the bonus-malus systems is to verify premium height through assigning the insured to appropriate tariff class on the basis of his claim record. The objective of this paper is to evaluate the methods of the assessment of the effectivity of the bonus-malus system.pl_PL
dc.description.abstractW ubezpieczeniach komunikacyjnych ОС ubezpieczyciel szacuje ryzyko, jakie reprezentują kierowcy, na podstawie obserwowalnych czynników ryzyka, takich jak np.: płeć i wiek kierowcy, cechy pojazdu. Jednak istnieją czynniki ryzyka, bezpośrednio nieobserwowalne, istotnie różnicujące kierowców pod względem poziomu ryzyka. Dodatkową informacją dla ubezpieczyciela o kierowcy jest liczba zgłoszonych w danym roku szkód, czyli przebieg szkodowości ubezpieczonego. Zadaniem systemów bonus-malus jest weryfikacja składki poprzez przyporządkowanie ubezpieczonego do odpowiedniej klasy taryfowej, na podstawie przebiegu szkodowości ubezpieczonego. Celem artykułu jest wskazanie metod oceny efektywności systemów bonus-malus.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;196
dc.subjectefficiencypl_PL
dc.subjectMarkov chainspl_PL
dc.subjectbonus-malus systemspl_PL
dc.titleMethods of Assessing Efficiency of Bonus-Malus Systemspl_PL
dc.title.alternativeMetody oceny efektywności systemów bonus-maluspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006pl_PL
dc.page.number291-303pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chair of Statistical Methodspl_PL
dc.referencesDomański Cz., Pruska К. (2000), Nieklasyczne metody statystyczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFisz M. (1958), Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHossack J. B. (1983), Introductory Statistics with Applications in Genera! Insurance, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesLemaire J. (1995), Bonus-Malus Systems in Automobile Insurance, Kluwer Nijhoff, Boston.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record