Show simple item record

dc.contributor.authorStasiak, Andrzej
dc.contributor.authorWłodarczyk, Bogdan
dc.contributor.editorKrakowiak, Beata
dc.contributor.editorStasiak, Andrzej
dc.date.accessioned2016-03-13T09:08:47Z
dc.date.available2016-03-13T09:08:47Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-8361001-17-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/17380
dc.description.abstractCelem pracy jest próba usystematyzowania i klasyfikacji miejsc spotkań kultury i turystyki. Dokonano ich podziału wg różnych kryteriów, m.in. stopnia komercjalizacji oferty, celu podróży i charakteru kontaktu z kulturą, okresu dostępności dla odbiorców. Podstawą dalszych rozważań stał się podział na atrakcje tradycyjne (stare) i nowe. W każdej z tych dwóch grup wyróżniono po 9 szczegółowych kategorii miejsc. W drugiej części pracy, nawiązując do znanej koncepcji turystyki 3E, zaproponowano triadę doświadczeń turystycznych (TDT), która pozwala określić wzajemne proporcje pomiędzy edukacją, rozrywką i emocjami. Korzystając z tej metody określono w układzie trzech współrzędnych przybliżoną lokalizację wyróżnionych kategorii miejsc spotkań. Na przykładzie wybranych „starych” i „nowych”: muzeów, stadionów, parków tematycznych oraz sanktuariów przedstawiono też możliwość śledzenia trajektorii przemian tych miejsc w czasie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherRegionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKultura i turystyka - miejsca spotkań;
dc.subjectturystyka kulturowapl_PL
dc.subjectgospodarka doświadczeńpl_PL
dc.titleMiejsca spotkań kultury i turystykipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number29-46pl_PL
dc.referencesBASIŃSKA A., URCZEWSKI R., MACHNIK A., SMOLEŃSKA O., 2009, Turystyka przyrodniczo-kulturowa (ekoturystyka), [w:] K. Buczkowska, A. Mikos von Rohrscheidt (red.), Współczesne formy turystyki kulturowej, t. 1, Akademia Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu, Poznań, s. 360–383.pl_PL
dc.referencesDUIM VAN DER R., 2007, Tourismscapes – An Actor-Network Perspective, „Annals of Tourism Research”, 34/4, s. 961–976.pl_PL
dc.referencesDUDEK M., 2005, Las Vegas – w sto lat od pustyni do imperium hotelarskiego, „Turystyka i Hotelarstwo”, 7, s. 9–52.pl_PL
dc.referencesDUDEK M., 2006, Miasta kasyna w USA, „Turystyka i Hotelarstwo”, 9, s. 105–132.pl_PL
dc.referencesDUDEK-MAŃKOWSKA S., FUHRMANN M., 2009, Centra handlowe trzeciej generacji w Warszawie jako nowe produkty turystyczne, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 269–282.pl_PL
dc.referencesFUHRMANN M., 2008, Znaczenie turystyczne centrów handlowych nowej generacji w Warszawie, „Turystyka i Hotelarstwo”, 14, s. 135–144.pl_PL
dc.referencesIDZIAK P., 2009, Konkurencyjność muzeów w gospodarce doznań i kreatywności, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – wspólnie zyskać!, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 219–237.pl_PL
dc.referencesKACZMAREK J., STASIAK A., WŁODARCZYK B., 2010, Produkt turystyczny. Pomysł, organizacja, zarządzanie, wyd. II, PWE, Warszawa, ss. 464.pl_PL
dc.referencesKOSTECKA J., 2007, Manufaktura – nowa przestrzeń turystyczno-rekreacyjna Łodzi, „Turystyka i Hotelarstwo”, 12, s. 9–36.pl_PL
dc.referencesKRUCZEK Z., 2009, Między atrakcją a pułapką turystyczną. Dylematy turystyki kulturowej XXI wieku, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 71–80.pl_PL
dc.referencesMacCANNEL D., 2002, Turysta. Nowa teoria klasy próżniaczej, Muza, Warszawa, ss. 315.pl_PL
dc.referencesMIDDLETON V.T.C., 1996, Marketing w turystyce, Polska Agencja Promocji Turystyki, Warszawa, ss. 414.pl_PL
dc.referencesNOWACKI M., 2009, Aktualne tendencje na rynku atrakcji dla odwiedzających, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 267–284.pl_PL
dc.referencesPISARSKI M., 2009, Światowy przemysł parków tematycznych, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka - razem, ale jak?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 285–296.pl_PL
dc.referencesROTTERMUND A., 1991, Problemy muzealnictwa w świecie współczesnym, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Opuscula musealia, 5.pl_PL
dc.referencesROTTERMUND A., 2001, Muzeum przyszłości, [w:] Spotkania z muzeami. Dwieście lat muzeów w Polsce, dodatek do „Spotkań z Zabytkami”, grudzień, s. I–VIII.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 1978, M. Szymczak (red.), PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSłownik języka polskiego, 2007, M. Bańko (red.), Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSTASIAK A., 2007, Kultura a turystyka – wzajemne relacje, [w:] A. Stasiak (red.), Kultura i turystyka – razem czy oddzielnie?, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesSTASIAK A., 2011, Współczesna przestrzeń turystyczna, [w:] M. DURYDIWKA, K. DUDA-GROMADA (red.), Przestrzeń turystyczna. Czynniki, różnorodność, zmiany, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa, s. 39–51.pl_PL
dc.referencesSTASIAK A., 2013, Produkt turystyczny w gospodarce doświadczeń, „Turyzm”, 23/1, s. 29–38.pl_PL
dc.referencesSWARBROOKE J., 1995, The development and management of visitors attractions, Butterworth – Heinemann, Oxford.pl_PL
dc.referencesTANAŚ S., 2013, Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystyki, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 224.pl_PL
dc.referencesURRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, ss. 279.pl_PL
dc.referencesWIECZORKIEWICZ A., 2008, Apetyt turysty. O doświadczaniu świata w podróży, Universitas, Kraków, ss. 400.pl_PL
dc.referencesWŁODARCZYK B., 2009, Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ss. 26pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record