Show simple item record

dc.contributor.authorGórczyńska, Anna
dc.date.accessioned2016-01-29T11:53:05Z
dc.date.available2016-01-29T11:53:05Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-83-60901-27-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16819
dc.description.sponsorshipPublikacja sfinansowana ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofInnowacje 2011. Nowoczesna administracja Województwa Łódzkiego;
dc.titleElektroniczne zamówienia publicznepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.rights.holderAnna Górczyńskapl_PL
dc.page.number29-40pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczegopl_PL
dc.referencesUstawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ostatnia nowelizacja: Dz. U.2011 nr 85 poz. 458)pl_PL
dc.referencesUstawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r., nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami). Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie artykuły pochodzą z ww. ustawy (w skrócie Pzp)pl_PL
dc.referencesM. Szymczak, Instrumenty elektroniczne w procesie udzielania zamówień publicznych, wydawnictwo PARP, 2010 r., s.3pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane,dostawy i usługi (tzw. dyrektywa klasyczna).; Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31marca 2004 r. koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (tzw. dyrektywa sektorowa); Dyrektywa 2007/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 grudnia 2007 r. zmieniająca dyrektywy Rady 89/665/EWG i 92/13/EWG w zakresie poprawy skuteczności procedur odwoławczych w dziedzinie udzielania zamówień publicznychpl_PL
dc.referencesSprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2010 r, wydawnictwo Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, czerwiec 2011 r.pl_PL
dc.referencesInformator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4, 2011 r. dostępny na www.uzp.gov.plpl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 4.09.2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 171, poz.1058)pl_PL
dc.referencesE. Norek, LexPolonica, komentarz do art. 75 Pzppl_PL
dc.referencesJ. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2010 r., s.297pl_PL
dc.referencesred. M. Winiarz, Zamówienia publiczne po nowelizacji, wydawnictwo Unimex, Wrocław 2006 r., s. 253pl_PL
dc.referencesE. Gnatowska, Dynamiczny system zakupów, Gazeta Prawna nr 100/2006, s. A7pl_PL
dc.referencesM. Płużański, Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wydawnictwo CH Beck, Warszawa 2007 r., s.439pl_PL
dc.referencesGazeta Prawna z 25.01.2011 r.pl_PL
dc.referencesCOM (2010)245pl_PL
dc.referencesGazeta Prawna z 21.04.2011 r.pl_PL
dc.referencesSprawozdanie z funkcjonowania systemu zamówień publicznych w 2009 r, Urząd Zamówień Publicznych, Warszawa, kwiecień 2010, s. 6 oraz s. 24-25pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Plan działania w celu wdrożenia ram prawnych dla elektronicznych zamówień publicznych, SEC (2004) 1639pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record