Show simple item record

dc.contributor.authorNowak, Paweł A.
dc.date.accessioned2016-01-27T11:27:04Z
dc.date.available2016-01-27T11:27:04Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.isbn978-83-60901-84-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/16758
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherUrząd Marszałkowski Województwa Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofInnowacje 2013. "Innowacyjne łódzkie 2013 - budowa społeczeństwa informacyjnego w regionach. Perspektywa końca okresu programowania 2007-2013";
dc.titleProblemy definicyjne społeczeństwa informacyjnegopl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPaweł Nowakpl_PL
dc.page.number7-14pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Samorządu Terytorialnegopl_PL
dc.referencesDrucker P. F.: Myśli przewodnie Druckera, wyd. MT Biznes, Warszawa 2002, s. 441pl_PL
dc.referencesGoliński M., Społeczeństwo informacyjne – geneza koncepcji i problematyka pomiaru, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2011, s. 28pl_PL
dc.referencesDrozd I., Miczyńska-Kowalska M., Kapitał Ludzki w społeczeństwie informacyjnym, w: Haber L.H., Społeczeństwo informacyjne – wizja czy rzeczywistość, wyd. AGH, Kraków 2003, s. 107pl_PL
dc.referencesBarney D.: Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, s. 93pl_PL
dc.referencesGoban-Klas T., Społeczeństwo informacyjne i jego teoretycy, w: red. Lubacz J., W drodze do społeczeństwa informacyjnego, wyd. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji, Warszawa 1999pl_PL
dc.referencesKubicek H., Möglichkeiten und Gefahren der “Informationsgesellschaft”, źródło: http://www. fgtk.informatik.uni-bremen.de/ig/WS99-00/stu-dienbrief/index.htmlpl_PL
dc.referencesRaport 1 Kongresu Informatyki Polskiej, Poznań 1994, za: http://www.kongres.org.pl/online/ 1-szy_Kongres/index.html 050415pl_PL
dc.referencesEuropa i Społeczeństwo Globalnej Informacji. Zalecenia dla Rady Europy, za: http://cyberbadacz. republika.pl/raport_bangemanna.htmlpl_PL
dc.referencesOECD Workshops On The Economics Of The Information Society: A Synthesis Of Policy Implications, za: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/ ICCP/IE%2899%291/FINAL&docLanguage=En, Paryż 1999pl_PL
dc.referenceswww.ukie.gov.pl/archiwumpl_PL
dc.referencesGoban-Klas T, Sienkiewicz P., Społeczeństwo informacyjne: szanse, zagrożenia, wyzwania, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1999pl_PL
dc.referencesJuszczyk, St., Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, str. 11-12pl_PL
dc.referencesKomitet Badań Naukowych, Ministerstwo Łączności, Raport - Cele i kierunki rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, Warszawa 2000, s. 62pl_PL
dc.referencesKrajowa Rada Radiofonii i Telewizji: Społeczeństwo informacyjne w Polsce - Wstęp do formułowania założeń polityki Państwa, Warszawa 1996; wg: http://kbn.icm.edu.pl/pub/info/dep/ spo.html 28.04.2005pl_PL
dc.referencesJuszczyk, St.: Człowiek w świecie elektronicznych mediów – szanse i zagrożenia, Wyd. Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2000, str. 11-12pl_PL
dc.referencesZieliński A., Stan obecny i perspektywy rozwoju społeczeństwa informacyjnego na wsi, w: Wieś w społeczeństwie informacyjnym szanse i wyzwania – materiały V Krajowej Konferencji Telekomunikacji Wiejskiej, wyd. Towarzystwo Telekomunikacji Wiejskiej RUTEL, Kielce 2002, s. 16pl_PL
dc.referencesBendyk E., Antymatrix. Człowiek w labiryncie sieci, Wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2004, s. 83pl_PL
dc.referencesChyrowicz B. (red.), Społeczeństwo informatyczne. szansa czy zagrożenie?, Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2003, s. 34pl_PL
dc.referencesSłowińska J. (red.), Świadomość Polaków w rzeczywistości cyfrowej – szanse i bariery. Raport z badania opinii wraz z komentarzem, wyd. On Board PR Ecco Network, Warszawa 2012, s. 6pl_PL
dc.referencesHaber L.H, Społeczeństwo informacyjne w ujęciu analitycznym, w: Haber L.H. (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, wyd. NOMOS, Kraków 2011, s. 33pl_PL
dc.referencesBochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, wyd. POLTEXT, Warszawa 2005, s. 71pl_PL
dc.referencesAugustynek A., Psychopatologia komunikacji sieciowej, w: Haber L.H. (red.), Komunikowanie i zarządzanie w społeczeństwie informacyjnym, wyd. NOMOS, Kraków 2011, s. 123pl_PL
dc.referencesKosmala J., Nauczyciele wobec procesu informatyzacji edukacji, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2008, s. 16pl_PL
dc.referenceshttp://archiwum_ukie.polskawue.gov.pl/www/serce.nsf/0/136A1F328341480FEAC1256F6A0038762F?Openpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record