Show simple item record

dc.contributor.authorMessyasz, Karolina
dc.date.accessioned2013-04-12T06:44:00Z
dc.date.available2013-04-12T06:44:00Z
dc.date.issued2012-12
dc.identifier.issn2300-1690
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1524
dc.description.abstractArtykuł to próba analizy roli i znaczenia polityki w świecie młodych ludzi w okresie transformacji. Autorka stawia w nim dwa zasadnicze pytania: co społeczeństwo oznacza dla młodzieży? oraz co młodzież oznacza dla społeczeństwa? w wymiarze politycznym. Opierając się na różnych źródłach i badaniach statystycznych, Autorka dokonuje analizy położenia społeczno-ekonomicznego młodzieży, jej orientacji aksjologicznych, planów i aspiracji, a następnie stosunku młodych ludzi do szeroko rozumianej polityki. Postawy młodzieży wobec zagadnień życia politycznego przedstawione zostały w trzech wymiarach: wiedzy/zainteresowania/orientacji, zaangażowania emocjonalnego/ oceny/zaufania, działania/zachowania. Na podstawie zestawu danych Autorka stara się przedstawić trendy i zmiany, jakie zachodziły w okresie transformacji w obszarze postaw młodych względem polityki i udzielić ostatecznej odpowiedzi na postawione pytania.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Katedra Socjologii Polityki i Morlaności.pl_PL
dc.relation.ispartofseriesWładza sądzenia; 1/2012;
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectmłodzieżpl_PL
dc.subjecttransformacjapl_PL
dc.subjectpolitykapl_PL
dc.subjectpostawypl_PL
dc.titleRola i znaczenie polityki w świecie młodych ludzi. Perspektywa transformacyjnapl_PL
dc.typeArticlepl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska