Show simple item record

dc.contributor.authorŻółtowska, Elżbieta
dc.date.accessioned2015-12-07T23:12:28Z
dc.date.available2015-12-07T23:12:28Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15192
dc.description.abstractArtykuł zawiera analizę wybranych własności metody Kmenty estymacji parametrów funkcji produkcji typu CES, a w szczególności: 1) opis wyników estymatorów, które rzucają nowe światło na dokładność i efektywność tej metody oraz ukazują wzajemne relacje między otrzymywanymi za jej pomocą ocenami parametrów funkcji produkcji typu CES; 2) propozycję (w celu porównania dokładności i rozwinięcia metody Kmenty, która polega na: a - uzupełnieniu modelu Kmenty o dwa dodatkowe składniki przy jednoczesnym wskazaniu warunków pobocznych, jakie powinny spełniać parametry rozszerzonego modelu, b - znalezieniu nowych estymatorów parametrów funkcji CES, (wykorzystując ogólną ideę metody Kmenty), w postaci momentów ilorazów estymatorów parametrów modeli Kmenty oraz wskazaniu możliwości wyznaczania średnich błędów dla estymatorów.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica;34
dc.titleExtension of Kmenta's method for the estimation of the parameters of CES production functionpl_PL
dc.title.alternativeRozszerzenie metody Kmenty do estymacji parametrów funkcji produkcji typu CESpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number105-117pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Institute of Econometrics and Statisticspl_PL
dc.referencesKlepacz H., Żółtowska E. (1976)t Estymacja parametrów funkcji liniowej przy nieliniowych związkach między jej parametrami, work within the contract R.III.9.5.pl_PL
dc.referencesKusiak G., Żółtowska E. (1976): Estymacja nieliniowych postaci funkcji produkcji (funkcje produkcji typu CES), work within the contract R.III.9.5.pl_PL
dc.referencesPietcold K., Tomaszewicz A., Żółtowska E. (1972): O własnościach estymatorów funkcji Tornquista, work within the contract 11.2.2.pl_PL
dc.referencesPietcold K., Tomaszewicz A., Żółtowska E. (1974): Momenty odwrotności zmiennej losowej o uciętym rozkładzie normalnym, Przegl. Statyst., K. 21, p. 603-615.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record