Show simple item record

dc.contributor.authorSadziński, Roman
dc.date.accessioned2015-12-04T12:20:06Z
dc.date.available2015-12-04T12:20:06Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15054
dc.description.abstractW artykule podjęto próbę rozgraniczenia pojęć "wyraz" i "leksem". Po krytycznych uwagach dotyczących ich definiowania w literaturze przedmiotu następuje egzemplifikacja w oparciu o derywaty i złożenia (Komposita). Potwierdziła się teza, że wyraz jest ogniwem łączącym leksykę i gramatykę. Każdy leksem realizuje się jako wyraz, ale nie vice versa. Nie można zatem mówić o prostej relacji: leksem wyraz minus morfem fleksyjny. Wyraz i leksem są pojęciami komplementarnymi, z których to drugie może być definiowane intensjonalnie, pierwsze natomiast ekstensjonalnie.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;8
dc.titleWort und Lexempl_PL
dc.title.alternativeWyraz i leksempl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[41]-46pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanegopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record