Show simple item record

dc.contributor.authorTarantowicz, Alfred
dc.date.accessioned2015-12-04T11:16:37Z
dc.date.available2015-12-04T11:16:37Z
dc.date.issued1984
dc.identifier.issn0208-6077
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/15041
dc.description.abstractPrzedłożony artykuł jest próbą przedstawienia w postaci syntetycznej fonemów wokalicznych języka niemieckiego i polskiego w aspekcie konfrontatywnym. Zasadniczy cel artykułu, to porównanie systemów wokalicznych obu języków w ich strukturach fonologicznych, wyłonienie różnic i ewentualnych podobieństw. Autor stwierdza, że dokładna analiza fonologiczna, traktująca o różnicach w wokalizmie polskim i niemieckim, może mieć praktyczne zastosowanie i okazać się bardzo pomocna w nauczaniu języka niemieckiego.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukępl_PL
dc.language.isodepl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica;8
dc.titleDie deutschen und polnischen Vokalphoneme in konfrontativer Auffassungpl_PL
dc.title.alternativeNiemieckie i polskie fonemy wokaliczne w ujęciu konfrontatywnympl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[3]-10pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Językoznawstwa Niemieckiego i Stosowanegopl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record