Now showing items 1-1 of 1

    • Wort und Lexem 

      Sadziński, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
      W artykule podjęto próbę rozgraniczenia pojęć "wyraz" i "leksem". Po krytycznych uwagach dotyczących ich definiowania w literaturze przedmiotu następuje egzemplifikacja w oparciu o derywaty i złożenia (Komposita). ...