Now showing items 1-1 of 1

    • Zur Rolle der Übersetzung im Spracherwerb 

      Wychowaniec, Zofia (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1984)
      Przedmiotem rozważań niniejszego artykułu jest rola tłumaczenia jako techniki nauczania w metodach pośrednich i bezpośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem metody gramatyczno-tłumaczeniowej, audiolingwalnej i kognitywnej. W ...