Show simple item record

dc.contributor.authorNiezgoda, Agnieszka
dc.date.accessioned2013-04-03T16:58:00Z
dc.date.available2013-04-03T16:58:00Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.citationNiezgoda A., 2011, The role of environmental knowledge, attitudes and initiatives in the development of a tourism product (Rola działań proekologicznych w kształtowaniu produktu turystycznego), Turyzm, z. 21/1-2pl_PL
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1458
dc.description.abstractThe article looks at environmental activities undertaken by the various stakeholders engaged in the development of a tourism product. Special attention is given to the impact of tourists’ behaviour on tourist destination products and on future ecology-related actions of service providers. The meaning of environmental awareness is explained as well as its relationship with the concepts of sustainable tourism and eco-tourism. Some problems arising from demand for eco-products are discussed. / Celem autorki artykułu jest próba prześledzenia działań proekologicznych, jakie mogą być podejmowane przez różne podmioty kształtujące produkt turystyczny. Szczególna uwaga zostanie poświęcona turystom, których zachowanie wpływa nie tylko na produkt turystyczny zastany w miejscu docelowym, ale również na przyszłe działania usługodawców. Zaprezentowano pojęcie świadomości ekologicznej, jej związek z koncepcją turystyki zrównoważonej i ekoturystyki, a także przedstawiono problemy, jakie wynikają z mody na produkty ekologiczne.en
dc.description.abstractCelem autorki artykułu jest próba prześledzenia działań proekologicznych, jakie mogą być podejmowane przez różne podmioty kształtujące produkt turystyczny. Szczególna uwaga zostanie poświęcona turystom, których zachowanie wpływa nie tylko na produkt turystyczny zastany w miejscu docelowym, ale również na przyszłe działania usługodawców. Zaprezentowano pojęcie świadomości ekologicznej, jej związek z koncepcją turystyki zrównoważonej i ekoturystyki, a także przedstawiono problemy, jakie wynikają z mody na produkty ekologiczne.pl
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1-2
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjecttourism productpl_PL
dc.subjectenvironmental awarenesspl_PL
dc.subjectsustainable tourismpl_PL
dc.subjectprodukt turystycznypl_PL
dc.subjectświadomość ekologicznapl_PL
dc.subjectturystyka zrównoważonapl_PL
dc.titleRola działań proekologicznych w kształtowaniu produktu turystycznegopl_PL
dc.title.alternativeThe role of environmental knowledge, attitudes and initiatives in the development of a tourism producten
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-40
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Turystyki
dc.referencesBOHDANOWICZ P., 2008, Turystyka a świadomość ekologiczna, Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
dc.referencesBURGER T., 1996, Uwagi o świadomości ekologicznej, „Przegląd Powszechny”, nr 12.
dc.referencesBYRD E.T., 2007, Stakeholders in Sustainable Tourism Development and their Roles: Applying Stakeholder Theory to Sustainable Tourism Development, „Tourism Review”, vol. 62, No. 2, s. 6–13.
dc.referencesCZERWIŃSKA M., 2009, Znaczenie marketingu ekologicznego w turystyce, [w:] Marketing w rozwoju turystyki, J. Chotkowski (red.), Wyd. Politechniki Koszalińskiej, Koszalin, s. 198–208.
dc.referencesGÓRKA K., POSKROBKO B., RADECKI W., 2001, Ochrona środowiska. Problemy społeczne, ekonomiczne i prawne, Wyd. PWE, Warszawa.
dc.referencesGRÖNHOLM S., 2010, Perceptions of rural needs and policy – the case of the archipelago of Turku, „Regions”, No. 278, Regional Studies Association, s. 12–14.
dc.referencesJEDLIŃSKA M., 2004, Proekologiczne potrzeby konsumentów. Marketing ekologiczny, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, s. 35–55.
dc.referencesKASPRZYK K., 2006, Wielkopolski Park Narodowy – próba ochrony przestrzeni publicznej w aspekcie zrównoważonego rozwoju, [w:] Współpraca popłaca, K. Kasprzak, M. Ornoch-Tabędzka (red.), Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 7–26.
dc.referencesKRIPPENDORF J., 1982, Towards New Tourism Policies: Importance of Environmental and Socio-Cultural Factors, „Tourism Management”, No. 3.
dc.referencesMAJEWSKI J., 2003, Turystyka wiejska i rozwój lokalny, Fundacja „Edukacja dla Demokracji”, Warszawa.
dc.referencesMAJEWSKI J., 2008, Czy turystyka wiejska powinna być zrównoważona?, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, S. Wodejko (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa, s. 185–198.
dc.referencesMICHAŁOWSKI S., 1994, Problem świadomości ekologicznej i wychowania ekologicznego w Polsce na tle doświadczeń edukacji ekologicznej w RFN, [w:] Ekologiczne wyzwania Polski, Wyd. Kopia, Warszawa, s. 21–75.
dc.referencesNIEMCZYK A., 2008, Turysta wobec koncepcji zrównoważonego rozwoju, [w:] Zrównoważony rozwój turystyki, S. Wodejko (red.), Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2008, s. 71–82.
dc.referencesNIEZGODA A., 2006, Obszar recepcji turystycznej w warunkach rozwoju zrównoważonego, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
dc.referencesNIEZGODA A., 2010, Ekologiczne uwarunkowania zachowań nabywczych w turystyce, [w:] Potencjał turystyczny. Zagadnienia przestrzenne, B. Meyer (red.), „Zeszyty Naukowe”, nr 590, Uniwersytet Szczeciński, s. 643–652.
dc.referencesNIEZGODA A., 2011, A survey of Poznań residents on tourism development in the city, [w:] Determinants of tourism development in urban destinations and methods of tourism measurement, red. G. Gołembski, Poznań University of Economics Press, Poznań, s. 99–132.
dc.referencesPENDER L., SHARPLEY R.(red.), 2008, Zarządzanie turystyką, PWE, Warszawa.
dc.referencesPONDEL H., 2007, Wykorzystanie koncepcji ekomarketingu w rynkowej walce o klienta. Zarządzanie i marketing, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Menadżerskiej „Millenium”, Gniezno, s. 45–60.
dc.referencesWEAVER D., 2001, Ecotourism, John Wiley & Sons, Malbourne.
dc.referencesWILLET J., CORNWALL, 2010, The experience economy and the tourist return, „Regions”, No. 278, Regional Studies Association, s. 19–21.
dc.referencesZARĘBA D., 2000, Ekoturystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
dc.referenceswww.dziennikturystyczny.pl, pobrano 22.11.2009.
dc.contributor.authorEmaila.niezgoda@ue.poznan.pl
dc.relation.volume21


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska