Now showing items 1-16 of 16

  • Marguerite de Navarre à la cour de Louis XIV 

   Berriot-Salvadore, Evelyne (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Ten intrygujący tekst kryje omówienie romansu Karoliny-Róży Caumont de la Force (1650-1724), pt. L'Histoire de Marguerite de Valois (1696). Tłem akcji powieści jest dwór Franciszka I. Na balu dla uświetnienia małżeństwa ...
  • Elizabeth Tudor traductrice de Marguerite de Navarre 

   Dubu, Jean V. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   W 1531 r. opublikowany został poemat Małgorzaty z Nawarry, Miroir de l'âme pécheresse, zaś pierwszego wznowienia doczekał się w 1533 r., kiedy rodziła się Elżbieta Tudor, córka Henryka VIII, króla Anglii i jego drugiej ...
  • Marguerite de Navarre et la pédagogie féminine 

   Winn, Colette H. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Choć nie pozostawiła żadnego w duchu feministycznym manifestu, żadna dziedzina życia kobiety nie została przez nią pominięta. Szczególnie kobiecie-matce przyznaje ważną rolę wychowawczą. Stanowisko to znajduje swój ...
  • Tradition et nouveauté dans la poésie religieuse de Marguerite de Navarre 

   Béné, Charles (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Temat Chrystusa, który z krzyża zwraca się do człowieka, by udzielić mu nauk moralnych, występował już u św. Bernarda i św. Bonawentury, później u Samuela Brandta lub w poematach o męce Chrystusa w wydaniach u Aida w ...
  • Archaisme et modernité de la figure de la pécheresse et de la pénitente dans Le miroir de l'âme pécheresse de Marguerite de Navarre 

   Dunn-Lardeau, Brenda (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Wyszedłszy od przypomnienia ważniejszych opinii krytycznych o Miroir (P. Jourda, L. Febvre, P. Sommers, E. Berriot, M. Lazard), przechodzi autorka do omówienia jego zawartości, ujmując ją w aspekcie archaicznych i nowych ...
  • Avant-propos 

   Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  • Allocution d’ouverture 

   Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
  • Le mysticisme biblique de Marguerite de Navarre 

   Marczuk-Szwed, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Opinie historyków literatury zgodne są co do mistycznego charakteru duchowości Małgorzaty z Nawarry. Mistycyzm ten wydawał się trudny do pogodzenia z ewangelizmem Królowej i rodził różne próby interpretacji ich wzajemnego ...
  • Un cas d'intertextualité médiévale dans l'Heptaméron: la nouvelle 70 

   Sasu, Voichita (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Związki z literaturą średniowieczną w twórczości Małgorzaty z Nawarry spotyka się często (np. wizja nocna i tercyna w La Navire, ramy moralitetu bądź misterium w teatrze, reminiscencje z romansów Okrągłego Stołu, echa ...
  • Pour une lecture plurielle de l'Heptamèron: polyphonie et concordia discors au parlement d'amour 

   Rosenstein, Roy (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Zauważono dawno, że - w zestawieniu z Dekameronem, innowacją, którą Małgorzata z Nawarry wprowadziła w Heptameronie, są dyskusje - uproszczeniem było dopatrywanie się w postaci Parlamenty wyrazicielki jej poglądów. Jeśli ...
  • Le thème de l'anneau dans l'Heptaméron 

   Antkowiak, Krystyna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Artykuł jest próbą analizy kilku nowel Heptameronu, w których pojawia się motyw pierścienia i ma na celu określenie jego roli w konstrukcji akcji (nowele: 8, 13, 15, 21, 24). We wszystkich tych nowelach pierścień pozostaje ...
  • Sur quelques aspects de l’evangélisme de Marguerite de Navarre 

   Pérouse, Gabriel-Andre (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Jeśli pojmować ewangelizm nie jak ideologię w łonie walk religijnych tamtych czasów, ale jak właściwość istoty duchowej i moralnej człowieka, wówczas ewangelizm Małgorzaty z Nawarry to ożywcza symbioza z tekstami ...
  • Ces „pauvres aveuglés d’amour” ... (Les divers sens du mot 'pauvre' dans l'Heptaméron) 

   Kupisz, Kazimierz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Ten pojawiający się przeszło 200 razy w tekście przymiotnik nie jest bynajmniej świadectwem ubóstwa językowego autorki, ale świadczy o zasługującej na baczniejszą uwagę rozmaitości jego zabarwienia znaczeniowego lub ...
  • Narrateurs et narrataires dans l'Heptamèron: essai d’étude narratologique 

   Martincau-Génieys, Christine (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Wychodząc od koncepcji Gerarda Genette, autorka wykorzystuje dla analizy narracji w Heptameronie pojęcie narratora (narrateur) i odbiorców narracji (narrataires), którzy z kolei mogą być narratorami. Narrator historii ...
  • Sur l'esprit facétieux de Marguerite de Navarre dans l'Heptamèron 

   Aulotte, Robert (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Nie kusząc się o szerszą definicję pojęcia, autor koncentruje się na kilku nowelach Heptameronu, analizując zawarte w nich elementy facecji. W noweli 34 facecyjność wynika z komizmu słownego, w noweli 11 wyraża się w ...
  • Le temps dans l'Heptaméron 

   Pietrzak, Witold ORCID (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1997)
   Przedmiotem niniejszego artykułu jest czas przedstawiony w historii ramowej Heptameronu. Tytuł utworu, w przeciwieństwie do Dekameronu, znajduje potwierdzenie w dziejach devisants: ich przekonania, uczucia, pragnienia ...