Show simple item record

dc.contributor.authorPawlata, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-11-18T10:02:09Z
dc.date.available2015-11-18T10:02:09Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13912
dc.description.abstractPodjęty temat badawczy to edycja krytyczna utworów panegirycznych zawartych w „Zabawach Przyjemnych i Pożytecznych”, pierwszym periodyku literackim wydawanym w latach 1770–1777. W rozprawie znalazło się 71 wierszy, podzielonych na trzy kategorie. Pierwszą z nich stanowią utwory poświęcone członkom znamienitego rodu Czartoryskich, w dalszej kolejności znalazły się teksty ofiarowane Stanisławowi Augustowi Poniatowskiemu, w kolejnej zaś wiersze dedykowane przedstawicielom oświeceniowych elit, czyli magnatom, poetom i innym ważnym osobistościom stołecznego życia społecznego i kulturalnego. Część z opracowywanych wierszy nigdy później nie była publikowana. Warto również zaznaczyć, że do tej pory nie ma holistycznej antologii twórczości poświęconej nie tylko znanym politykom oświecenia stanisławowskiego, ale także mniej znanym działaczom społecznym i oświatowym, pracującym na rzecz tworzącego się dopiero społeczeństwa obywatelskiego. Oprócz opracowanych edytorsko utworów, w publikacji znajdą się objaśnienia do tekstów, a także wyczerpujący wstęp historyczno- i krytycznoliteracki.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectedytorstwo naukowepl_PL
dc.subjectedycja krytycznapl_PL
dc.subject"Zabawy Przyjemne i Pożyteczne"pl_PL
dc.subjectpanegirykpl_PL
dc.subjectlaudacjapl_PL
dc.subjectoświecenie stanisławowskiepl_PL
dc.subjectpoezja okolicznościowapl_PL
dc.titlePoezja pochwalna i laudacyjna na łamach "Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych". Edycja krytyczna ze wstępempl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderMałgorzata Pawlatapl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Edytorstwapl_PL
dc.dissertation.directorWolska, Barbara
dc.dissertation.reviewerMaksimowicz, Krystyna
dc.dissertation.reviewerPusz, Wiesław
dc.date.defence2015


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska