Now showing items 1-7 of 7

  • The influence of alloxan on erythrocyte membrane proteins 

   Jóźwiak, Zofia; Stephan, Roland; Bosse, Harald; Gärtner, Helmut (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Metodą ESR badano oddziaływanie alloksanu na wyizolowane błony erytrocytów w zakresie temperatur 10-50°C. Wyniki wskazują, że błony po inkubacji z alloksanem są mniej wrażliwe na działanie temperatury aniżeli preparaty ...
  • Chromatin fractionation on hydroxylapatite by centrifugal chromatography method 

   Walter, Zofia; Gawroiiska, Maria (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Chromatynę izolowaną z grasicy i leukocytów krwi obwodowej świni rozfrakcjonowano metodą chromatografii wirówkowej na HAP. W wyniku frakcjonowania otrzymano 11 frakcji różniących się termiczną stabilnością, zawartością ...
  • Hemoglobiny bakterii 

   Gondko, Roman (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   The aim of this paper is to summarize the publications concerning the bacterial hemoglobin (Vitreoscilla). This is the first bacterial hemoglobin to be sequenced and physicochemical properties are determined. It showed ...
  • The effect of UV-light on free sulfhydryl groups in washed pig platelets 

   Krajewski, Tadeusz; Wachowicz, Barbara (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Badano wpływ promieniowania ultrafioletowego (UV-A, 360 nm) na zachowanie się w płytkach krwi wolnych grup sulfhydrylowych szybko reagujących z DTNB. Wykazano, że poziom grup -SH gwałtownie wzrasta w napromienionych ...
  • Products of tryptic proteolysis of human and porcine ceruloplasmins 

   Zgirski, Alojzy; Hilewicz-Grabska, Maria; Krajewski, Tadeusz; Snaglewska, Dorota (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Otrzymane produkty trypsynowego rozpadu ceruloplazminy człowieka i świni frakcjonowano za pomocą filtracji żelowej na kolumnie z żelem Sephadex G-50. Mieszanina peptydów rozdzielała się na 4 frakcje, które były analizowane ...
  • Clearance of chemically modified human low density lipoprotein from the rabbit plasma 

   Wachowicz, Barbara; Shafi, Shahida (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Badano metabolizm natywnych i metylowanych cząsteczek LDL w osoczu królika. Chemiczna modyfikacja (reduktywna metylacja) reszt lizynowych w apoproteinie pozwala na określenie in vivo przemiany LDL zależnej i niezależnej ód ...
  • Vertebrate plasminogen 

   Zbikowska, Halina ORCID; Krajewski, Tadeusz (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1991)
   Metodą chromatografii powinowactwa na złożu Lys Sepharose 4B wyizolowano natywny plasminogen z osocza różnych grup kręgowców (ssaki, ptaki, płazy i ryby), a następnie scharakteryzowano elektroforetycznie. Wykazano, ie ...