Show simple item record

dc.contributor.authorMokras-Grabowska, Justyna
dc.date.accessioned2015-11-17T12:14:50Z
dc.date.available2015-11-17T12:14:50Z
dc.date.issued2015-10
dc.identifier.issn0867-3888
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13884
dc.description.abstractCel. Omówienie na podstawie przeglądu literatury różnorodnych podejść do czasu wolnego. Analiza kontrowersji wokół pojęcia czasu wolnego. Prezentacja wybranych aktywności wolnoczasowych w odniesieniu do komodyfikacji i umasowienia, prestiżu oraz stylu życia. Metoda. Analiza istniejących wyników badań i prac zarówno polsko-, jak i angielskojęzycznych: analiza treści (książek, czasopism naukowych), analiza historyczno- -porównawcza, jakościowa ocena materiału. Wyniki. Zastosowane metody badań ukazały duże zróżnicowanie w podejściu autorów do pojęcia czasu wolnego oraz jego autentyczności. Mimo iż wielu autorów skłania się do traktowania czasu wolnego jako czasu pozostającego po pracy i zajęciach obowiązkowych, dylematem pozostaje nadal kwestia dobrowolności podejmowanych aktywności wolnoczasowych i związanych z tym subiektywnych odczuć ich uczestników. Najnowsze badania zmierzają ku dynamicznej i holistycznej konceptualizacji tego pojęcia, nie ograniczając go tym samym do granic praca – rekreacja. Z analizy materiałów źródłowych wynika ponadto, że współcześnie formy wykorzystania czasu wolnego podlegają stopniowej komercjalizacji, podkreślając coraz częściej status społeczny i styl życia jednostki. Ograniczenia badań i wnioskowania. Artykuł prezentuje subiektywnie wybrane przykłady form spędzania czasu wolnego. Implikacje praktyczne. Analiza literatury przedmiotu może stanowić punkt wyjścia do dalszych badań nad autentycznością form wolnoczasowych. Oryginalność. Mimo teoretycznego charakteru pracy, oryginalnym jej elementem jest podsumowanie funkcjonujących w literaturze teorii dotyczących czasu wolnego i jego autentyczności. Rodzaj pracy. Artykuł o charakterze przeglądowym.pl_PL
dc.description.abstractPurpose. To identify a variety of approaches to free time and its authenticity of forms in the age of postmodernism. To analyse the controversy around the concept of the free time. The presentation of selected free time activities in relation to commodification processes, prestige and lifestyle. Method. An analysis of various research sources both in Polish and English books and in scientific materials. The main method was to analyse scientific materials, compare historic literature and perform a qualitative analysis. Findings. All the methods used revealed significant diversification in free time and its authenticity terminology. Although many scholars understood free time as time after work and obligatory activities, the main dilemma was the voluntariness and subjectivism of the term. Current research has moved towards a more dynamic and holistic conceptualization of the term, as well as not limiting it to a work-recreation frame. In analysing the reference materials, it can also be noticed that forms of free time activities nowadays are being gradually commercialised and reflect the social status and lifestyle of the participants. Research and Conclusion Limitations. The paper includes only some subjectively selected examples. Practical Implications. The applied analysis and the summary of the literature can determine further research regarding the authenticity of free time activities. Originality. Despite the mainly theoretical character of the paper, its creative and original aspect is a review of the existing theories concerning free time and its authenticity. Type of Paper. Review articlepl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowiepl_PL
dc.relation.ispartofseriesFolia Turistica;34
dc.subjectczas wolnypl_PL
dc.subjectautentycznośćpl_PL
dc.subjectpostmodernizmpl_PL
dc.subjectprestiżpl_PL
dc.subjecthedonizmpl_PL
dc.subjectfree timepl_PL
dc.subjectauthenticitypl_PL
dc.subjectpostmodernismpl_PL
dc.subjectprestigepl_PL
dc.subjecthedonismpl_PL
dc.subjectconsumptionpl_PL
dc.titleCzas wolny w dobie postmodernizmupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[11]-30pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.mokras_grabowska@op.plpl_PL
dc.date.defence2015


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record