Show simple item record

dc.contributor.authorKowalczyk, Stanisław
dc.date.accessioned2013-03-22T14:00:42Z
dc.date.available2013-03-22T14:00:42Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1377
dc.description.abstractThe paper has three parts. The first part concerns the solidarity principle’s genesis. Its philosophical base is the personalistic anthropology, which speaks about prosocial nature of man and its active participation in the social life. The biblical-theological base of solidarity are: personal dignity of man comme God’s image, person and learning of Christ, community of the Church. The second part of paper discusses elements ontological-anthropological and biblical-ethical which are necessary in the realisation of solidarity’s principle. They are following: pluralism of equal persons and societies, its dialogue, co-production of common good by honest work, integral development economic and intelectual-cultural, equality, social justice and love, peace and reciprocal settlement. The thirt part of paper speaks about three circles of application of solidarity’s principle; namely: solidarity professional-working – defend of rihts of workers, solidarity general-social of nation and state – protection of economic and political human rihts, solidarity international of humanity – trend towards peace and prosperity.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherSalezjańska Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzaniapl_PL
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Etyka w życiu gospodarczym;Nr 1
dc.subjectsolidaritypl_PL
dc.subjectcommon goodpl_PL
dc.subjectsocial justicepl_PL
dc.subjectdialoguepl_PL
dc.subjectpeacepl_PL
dc.titleSolidarność jako zasada życia społecznego w nauczaniu Jana Pawła IIpl_PL
dc.title.alternativeSolidarity as a Principle of Social Life in the Teaching of John Paul IIpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.referencesJan Paweł II, Bez sprawiedliwości nie ma miłości. Audiencja generalna, Rzym 8 XI 1978 [w:] Nauczanie papieskie, t. I, Warszawa–Poznań 1978.
dc.referencesJan Paweł II, Pokój jest wartością, która nie ma podziałów na północ-południe, wschódzachód; jest tylko jeden pokój, Orędzie na XIX Międzynarodowy Dzień Pokoju 1 I 1986.
dc.referencesJan Paweł II, Przemówienie do ludzi morza, Gdynia – Skwer Kościuszki 11 VI 1987 [w:] Nauczanie społeczne. Trzecia pielgrzymka do Polski 8–14 VI 1987, ODiSS, Warszawa 1988.
dc.referencesJan Paweł II, Sollicitudo rei socialis
dc.referencesJan Paweł II, W imię przyszłości kultury. Przemówienie w UNESCO, Paryż 2 VI 1980 [w:] Wiara i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym 1986.
dc.referencesKompendium nauki społecznej Kościoła, Jedność, Kielce 2005.
dc.referencesKowalczyk S., Człowiek a społeczność. Zarys filozofii społecznej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2005.
dc.referencesKowalczyk S., Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1998.
dc.referencesKowalczyk S., K. Wojtyła, Personalizm tomistyczno-fenomenologiczny [w:] Człowiek w myśli współczesnej, Wydawnictwo Michalineum, Warszawa 1990.
dc.referencesKowalczyk S., Personalistyczne podstawy rozwoju w encyklice „Sollicitudo rei socialis”, „Colloquium Salutis” 1991–1992, 23–24.
dc.referencesKrucina J., Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 1972.
dc.referencesMajka J., Etyka społeczna i polityczna, ODiSS, Warszawa 1993.
dc.referencesNitecki F., Idea solidarności w nauczaniu Jana Pawła II, „Chrześcijanin w świecie” 1989, vol. 21, nr 1.
dc.referencesSkorowski H., Naród i państwo w nauczaniu społecznym Kościoła, Warszawa 1999–2000.
dc.referencesSkorowski H., Wolność, integracja, solidarność w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2002.
dc.referencesStrzeszewski Cz., Katolicka nauka społeczna, ODiSS, Warszawa 1985.
dc.referencesStrzeszewski Cz., Praca ludzka. Zagadnienie społeczno-moralne, ODiSS, Warszawa 1978.
dc.referencesWojtyła K., Miłość i odpowiedzialność, Towarzystwo Naukowe KUL, Kraków (1962) 1986.
dc.referencesWojtyła K., Osoba – podmiot i wspólnota, „Roczniki Filozoficzne” 1976, vol. 24, z. 2.
dc.referencesWojtyła K., Osoba i czyn, Polskie Towarzystwo Teologiczne, Kraków 1969.
dc.relation.volume14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record