Show simple item record

dc.contributor.authorNapierała, Tomasz
dc.contributor.authorSzafrańska, Ewa
dc.date.accessioned2013-03-15T13:02:28Z
dc.date.available2013-03-15T13:02:28Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1344
dc.descriptionTekst równol. pol., ang.
dc.description.abstractThe article consists of three parts. In the first the authors review definitions of free time and the ways it is organized. The second, devoted to the issue of cultural activity, is based on the literature and the published results of empirical studies from official Polish social statistics. The third is a discussion of a survey carried out among Lodz cinema and theatre-goers in February 2006.en
dc.description.abstractArtykuł składa się z trzech części. W pierwszej autorzy dokonują przeglądu definicji czasu wolnego oraz sposobów jego zagospodarowania. Druga część poświęcona została problemowi uczestnictwa w kulturze omówionemu na podstawie literatury oraz wyników publikowanych badań empirycznych przeprowadzonych przez ogólnopolskie ośrodki badawcze. Trzecia natomiast jest omówieniem wyników badań kwestionariuszowych zrealizowanych wśród widzów łódzkich kin i teatrów w lutym 2006 r.pl
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm;1-2
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectczas wolnypl_PL
dc.subjectfree timeen
dc.subjectformy zagospodarowania czasu wolnegopl_PL
dc.subjectforms of organizing free timeen
dc.subjectuczestnictwo w kulturzepl_PL
dc.subjectparticipation in cultureen
dc.subjectoferta kulturalnapl_PL
dc.subjectcultural offeren
dc.subjectkinopl_PL
dc.subjectcinemaen
dc.subjectteatrpl_PL
dc.subjecttheatreen
dc.titleKina i teatry jako element oferty kulturalnej a zagospodarowanie czasu wolnegopl_PL
dc.title.alternativeCinemas and theatres: elements of the cultural offer in the management of free timeen
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number109-125
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Miast i Turyzmu
dc.referencesALEJZIAK, W., 2000, Turystyka w obliczu wyzwań XXI wieku, Albis, Kraków
dc.referencesCIELOCH, G., KUCZYŃSKI, J., ROGOZIŃSKI, K., 1992, Czas wolny – czasem konsumpcji, PWE, Warszawa
dc.referencesCIERNIAK, J. i in., 1977, Twój czas, Wydawnictwo Warta, Warszawa
dc.referencesCZAJKA, S., 1979, Z problemów czasu wolnego, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
dc.referencesDZIEWULAK, A., 1979, Po pracy i nauce. Wzory zachowań młodzieży w czasie wolnym, Instytut Wydawniczy CRZZ, Warszawa.
dc.referencesIZDEBSKA, J., 1988, Miejsce i rola turystyki w czasie wolnym młodzieży studenckiej, [w:] J. Malinowski (red.), Społeczno-pedagogiczne problemy turystyki, Warszawa.
dc.referencesKAMIŃSKI, A., 1965, Czas wolny i jego problematyka społeczno-wychowawcza, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
dc.referencesKAMIŃSKI, A., 1982, Funkcje pedagogiki społecznej, PWN, Warszawa.
dc.referencesKŁOSKOWSKA, A., 1980, Kultura masowa. Krytyka i obrona, PWN, Warszawa.
dc.referencesPACHOLSKI, M., SŁABOŃ, A., 1997, Słownik pojęć socjologicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
dc.referencesPRZECŁAWSKI, K., 1993, Czas wolny dzieci i młodzieży, [w:] Pomykało W. (red.), Encyklopedia pedagogiczna, Warszawa.
dc.referencesSICIŃSKI, A. (red.), 1988, Style życia w miastach polskich, Wrocław.
dc.referencesZIMBARDO, P. G., 1999, Psychologia i życie, PWN, Warszawa.
dc.relation.volume17


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa 3.0 Polska