Show simple item record

dc.date.accessioned2015-11-03T09:17:18Z
dc.date.available2015-11-03T09:17:18Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13144
dc.description.abstractAutor przedstawia pierwsze próby historyków radzieckich prowadzące do włączenia się ich do międzynarodowego środowiska historycznego. Zmiana ustroju społeczno-politycznego w Rosji przerwała znaczącą obecność rosyjskiej nauki historycznej w skali międzynarodowej. Zbliżenie polityczne Rosji radzieckiej i Niemiec po Rapallo umożliwiło nauce radzieckiej wyjście z izolacji i częściowe przywrócenie międzynarodowych kontaktów naukowych. W 1927 r. Niemieckie Towarzystwo do Badań Europy Wschodniej zaprosiło znanego rosyjskiego (i potem radzieckiego) historyka M. W. Pokrowskiego do wygłoszenia serii wykładów w Berlinie. W lipcu 1928 r. zorganizowano w Berlinie „radziecki tydzień historyczny”, który był okazją do przedstawienia dorobku, a przede wszystkim nowej metodologii badań historycznych stosowanej przez radziecką naukę, zaowocował konkretnymi ustaleniami o prowadzeniu dwustronnej współpracy archiwalnej i wydawniczej. Zaostrzenie sytuacji międzynarodowej w latach trzydziestych, a w szczególności represje stalinowskie wobec historyków radzieckich aktywnie uczestniczących dotychczas w międzynarodowym życiu naukowym przerwały od 1936 r. obecność ZSRR w Międzynarodowym Komitecie Nauk Historycznych (aż do 1955 r.).pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;51
dc.titleВклад историков в развитие международных научных связей СССР в конце 20-ых и 30-ых годовpl_PL
dc.title.alternativeWkład historyków w rozwój międzynarodowych związków naukowych ZSRR na przełomie lat dwudziestych i trzydziestychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number137-144pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record