Show simple item record

dc.contributor.authorPapp, Klara
dc.date.accessioned2015-11-02T08:08:45Z
dc.date.available2015-11-02T08:08:45Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.issn0208-6050
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/13100
dc.description.abstractArtykuł jest krótkim przeglądem historiografii węgierskiej. Pokazano w nim rolę władcy węgierskiego, księcia Rakoczego, w polityce Rosji za panowania cara Piotra 1. Zestawiając oceny postaci i polityki księcia Rakoczego przedstawiane w pracach historyków węgierskich, autorka wyprowadza wniosek, iż są one w dużym stopniu uzależnione od nastawienia i koniunktury politycznej, którym ulegali cytowani autorzy. Autorka artykułu zwraca uwagę na różnice w interpretacji roli Rosji Piotra 1 w polityce Węgier ukazywaną w pracach węgierskich publikowanych w okresie międzywojennym (dominacja Piotra, mocarstwowość Rosji) w stosunku do ocen formułowanych po II wojnie światowej, nawet już w 1945 r.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Historica;51
dc.titleОценки дипломатических связей князя Ракочего с царём Петром I в венгерской историографииpl_PL
dc.title.alternativeOpinia historiografii węgierskiej о związkach księcia Rakoczego z carem Piotrem Ipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number11-17pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record