Show simple item record

dc.contributor.authorKapusta, Armina
dc.date.accessioned2015-10-27T18:40:40Z
dc.date.available2015-10-27T18:40:40Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationKapusta A., 2015, Miejska przestrzeń wielokulturowa Suboticy – analiza geograficzno-semiotyczna, Łódźpl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/12923
dc.description.abstractSemiotyka przestrzeni jest jednym z zagadnień, które wzmiankowane są w geografii kultury i geografii miast. Brak pomostu metodologicznego pomiędzy obiema dyscyplinami stoi na przeszkodzie kompleksowych badań semiotycznych w geografii. W pracy przyjęto jednakże, że podejście i metody semiotyczne mogą zostać zaadaptowane w geografii, wnosząc nowy aspekt do semiotyki miasta – przestrzenną analizę rozmieszczenia i relacji znaków w mieście, która prowadzi do odczytania społeczeństwa przez przestrzeń. W celu zweryfikowania tak przyjętych założeń, opracowano metodę badawczą, którą przetestowano na przykładzie miasta wielokulturowego – Suboticy, położonej w Wojwodinie, w Serbii. Wybrane elementy przestrzeni miejskiej – pomniki, świątynie, cmentarze, urbanonimia – uznane zostały za znaki, mogące świadczyć o zróżnicowaniu kulturowym miasta. Powiązano je ze wspólnotami kultur narodowych koegzystującymi w Suboticy – węgierską, serbską, chorwacką, buniewską, jugosłowiańską, a następnie na schematach zaprezentowano ich rozmieszczenie w przestrzeni miejskiej i dokonano analizy diachronicznej i synchronicznej. Wyniki badań pozwoliły skonstatować, iż wielokulturowość Suboticy jest czytelna w przestrzeni, lecz nie wszystkie narody zamieszkujące miasto znaczą jego przestrzeń (uzależnione jest to nie tylko od liczebności, lecz także od statusu materialnego i sytuacji politycznej). Wykazano, że analizowane znaki świadczą o rozwoju przestrzennym, demograficznym i społecznym miasta. W ten sposób udowodniono, iż społeczności zamieszkujące Suboticę znacząc przestrzeń, zapisują w niej swoje losy i relacje. Nade wszystko, dzięki opracowanej procedurze badawczej, potwierdzono, że w geografii miasta i geografii kultury można stosować metody semiotyczne, mając wszakże na uwadze odmienne niż w semiotyce kultury rozumienie takich pojęć jak znak, czy semiosfera. Wykazano ponadto związki między znakami a przestrzenią społeczną, a także możliwość przestrzennej interpretacji znaków.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectsemiotyka miastapl_PL
dc.subjectgeografia miastapl_PL
dc.subjectgeografia kulturypl_PL
dc.subjectgeografia a semiotykapl_PL
dc.subjectmiasto wielokulturowepl_PL
dc.subjectSuboticapl_PL
dc.subjectWojwodinapl_PL
dc.subjectSerbiapl_PL
dc.titleMiejska przestrzeń wielokulturowa Suboticy – analiza geograficzno-semiotycznapl_PL
dc.title.alternativeMulticultural urban space of Subotica: geographical-semiotic analysispl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderArmina Kapustapl_PL
dc.page.number254pl_PL
dc.dissertation.directorKaczmarek, Sylwia
dc.dissertation.reviewerWęcławowicz, Grzegorz
dc.dissertation.reviewerLisowski, Andrzej


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska