Show simple item record

dc.contributor.authorMykytyn, Tetyana
dc.date.accessioned2015-09-24T11:10:04Z
dc.date.available2015-09-24T11:10:04Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn0860-7435
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11934
dc.description.abstractIn order to investigate the book fairs participants’ attitude to such events and to use their potential with the professional purpose the second wave of sociological investigation was carried out in Kyiv. According to the survey of 44 respondents in 8 major cities in Ukraine, which carry on publishing, book business and printing activity, we defined a set of participants interests and needs, evaluation criteria and level of satisfaction. In particular, the subject of the investigation were: frequency, regularity and geography of participants, the main criteria for choice and evaluation of book fair, exhibitors’ purpose and main tasks, sources from which the participants got information about the fairs and preparation time for participation. On the base of evaluation the communicative, marketing, organizational components and exhibitors success has been formed an original rating of book fairs and exhibitions in Ukraine. Numerous practical advices to the participants and organizers of book fairs have been given for providing further competition and in order to create a successful book market.pl_PL
dc.description.abstractW celu zbadania stosunku uczestników targów książki do tych wydarzeń oraz wykorzystania ich potencjału w branży, przeprowadzono w Kijowie drugi etap badania socjologicznego. Na podstawie wyników ankiety zrealizowanej w grupie 44 respondentów z 8 wielkich miast Ukrainy, w których działa branża wydawnicza, handel książką i poligrafia, zdefiniowano wspólne zainteresowania i potrzeby uczestników, kryteria oceny i poziom ich satysfakcji. Przedmiotem badania były m. in.: perio-dyczność, systematyczność i geografia udziału, podstawowe kryteria oce-ny i wyboru targów, cel i podstawowe zadania wystawców, źródła uzyska-nia informacji o targach oraz czas przygotowania do udziału w targach. Na podstawie oceny części komunikacyjnej, marketingowej i organiza-cyjnej oraz efektywności działalności wystawców ułożono swoisty ranking targów książki na Ukrainie. Uczestnicy i organizatorzy targów uzyskali praktyczne rekomendacje w dalszej działalności na rynku i rozwijania rynku książki, takie jak: zmiana nacisku i kryteriów wyboru targów, zwiększenie poziomu zawodowego uczestników i organizatorów, bardziej efektywne wykorzystanie baz danych i zawartości strony internetowej targów książki.pl_PL
dc.language.isorupl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Librorum;20
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectbook fairpl_PL
dc.subjectbook marketpl_PL
dc.subjectKyivpl_PL
dc.subjecttargi książkipl_PL
dc.subjectrynek książkipl_PL
dc.subjectKijówpl_PL
dc.titleРейтинг книжкових ярмарків України: результати другої хвилі соціологічного дослідження, проведеного у м. Києвіpl_PL
dc.title.alternativeRating of Book Fairs in Ukraine: Results of the Second Stage of Sociological Survey Carried Out in Kyivpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number61-68pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Księgoznawstwa i Działalności Komercyjnej Ukraińska Akademia Drukarstwa (Lwów)pl_PL
dc.referencesМикитин Т. & Судин А. (2012). Книжковий ярмарок крізь окуляри учасників... Книгобачення: український видавничий портал. Pobrane 29 marca 2014, z: http://knyhobachennia.com/?category=2&article=1010pl_PL
dc.referencesСливки–2010 (2011). Книжная индустрия, 1, 12pl_PL
dc.referencesУкраїнці частіше спілкуються, але менше читають (2014). GfK, Ukraine. Pobrane 7 maja 2015, z: http://www.gfk.com/ua/news-and-events/News/Pages/ report-gfk-reading-2014.aspxspl_PL
dc.contributor.authorEmailtetiana.m@gmail.compl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Except where otherwise noted, this item's license is described as Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska