Show simple item record

dc.contributor.authorWysoczyńska, Małgorzata
dc.date.accessioned2015-09-11T07:39:06Z
dc.date.available2015-09-11T07:39:06Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11769
dc.description.abstractThe dimension of (measurements of) joint punishment presents important problem, for defendants and judges, for its obligatory voting beholden <oblige>, when premises get with article 85 k.k. So, all attempts of references are notable for this problem, particularly, attempts which have been undergone by legislator in this purpose taken in order to delete numerous interpretation doubts. Content of regulation of chapter IX of Polish penal code, but particularly, article 86 k.k. and 89 k.k. were taken into consideration. Hence, chosen jurisdictions of the Supreme Court and literature concerning this regulation were analysed, as these regulations have important meaning within last months. Passage of time entitles to these first estimates of changes.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;71
dc.titleKara łączna po nowelizacji. Krótkie uwagipl_PL
dc.title.alternativeThe Measurement of joint punishmentpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number[125]-131pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatedra Prawa Karnego, Uniwersytet Łódzki.pl_PL
dc.referencesAndrejew Igor, Świda Witold, Wolter Władysław. 1973. Kodeks karny z komentarzem. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze.
dc.referencesBuchała Kazimierz. 1974. „Glosa do wyroku SN z 22.03.1973 r., I KR 425/72”. Państwo i Prawo 6 : 178–179
dc.referencesGajewski Marcin. 2001. „Glosa do uchwały SN z dnia 27.03.2001 r., I KZP 2/01”. Monitor Prawniczy 18 : 940.
dc.referencesGramza Łukasz. 2001. „Glosa do uchwały SN z 25 października 2000 r., I KZP 28/00”. OSP 9 : 420.
dc.referencesGrzegorczyk Tomasz. 2001. „Glosa do uchwały SN z 27 .03. 2001 r., I KZP 2/01”. WPP 2 : 112.
dc.referencesKardas Piotr. 2004. Komentarz do art. 86 Kodeksu karnego. W Kodeks karny. Część ogólna Komentarz, Tom I. Red. Bogdan Grzegorz, Ćwiąkalski Zbigniew, Kardas Piotr, Majewski Jarosław, Raglewski Janusz, Szewczyk Maria, Wróbel Włodzimierz, Zoll Andrzej. Kraków: Wolters Kluwer SA.
dc.referencesMajewski Jarosław. 1998. „O niektórych wątpliwościach związanych z wykładnią przepisów dotyczących orzekania grzywny w nowym Kodeksie karnym”. Palestra 3–4 : 17.
dc.referencesMatras Jarosław. 2002. „Glosa do uchwały SN z dnia 27 marca 2001 r., sygn. I KZP 2/2001” Prokuratura i Prawo 1 : 121–122.
dc.references„Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1394). Historia prac nad projektem ustawy”. Dostęp 14 września 2015 r. http://orka.sejm.gov.pl/proc6.nsf/opisy/1021.htm.
dc.referencesWysocki Dariusz. 2001. „Glosa do uchwały SN z dnia 25 października 2000 r., I KZP 28/00”. OSP 3 : 159-160.
dc.referencesZwolak Paweł. 2002. „Glosa do uchwały SN z 25.10.2000 r. (I KZP 28/00)” Przegląd Sądowy 4 : 116.


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record