Show simple item record

dc.contributor.authorWróblewski, Jerzy
dc.date.accessioned2015-09-02T10:49:45Z
dc.date.available2015-09-02T10:49:45Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.issn0208-6069
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11633
dc.description.abstractIstnieje szereg pojęć interpretacji prawa. Autor ujmuje interpretację jako ustalenie znaczenia budzących wątpliwość testów prawnych. Jest to ujęcie przydatne dla badań wykładni podejmowanej w procesie stosowania prawa (wykładnia operatywna) i dotyczy wykładni dokonywanej przez naukę prawa (wykładnia doktrynalna), choć w obu rodzajach wykładni odmienne są źródła wątpliwości oraz charakter podejmowanej decyzji interpretacyjnej. Autor przedstawia typologię wykładni, ze względu na: (a) źródła wykładni, (b) moc wiążącą ustaleń interpretacyjnych , (c) rodzaj interpretowanego tekstu, (d) kwalifikację wykładni.pl_PL
dc.description.sponsorshipZadanie pt. „Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki” nr 885/P-DUN/2014 dofinansowane zostało ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.pl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica;32
dc.titleAn outline of a general theory of legal interpretation and constitutional interpretationpl_PL
dc.title.alternativeZarys ogólnej teorii wykładni prawa a wykładnia konstytucjipl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number33-88pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Chair of Theory of State and Lawpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record