Show simple item record

dc.contributor.authorWochowska, Małgorzataen
dc.date.accessioned2015-08-11T11:35:21Z
dc.date.available2015-08-11T11:35:21Z
dc.date.issued2015-06-16en
dc.identifier.issn1508-2008en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11475
dc.description.abstractIn recent years the issue of youth unemployment has been identified as one of the most pressing for young people, who are affected particularly hard by the economic crisis in the European Union. In response, the EU institutions have designed and introduced a complex mix of political instruments, agencies, programmes and studies that are supposed to establish a complementary and systemic approach to education and youth policies. Youth policy, as a socioeconomic field of EU political intervention began in 2014 to be subject to a paradigm of employability and “the economy of fighting the crisis”, including issues such as non-formal and informal learning and youth work outside of schooling systems. Thus the EU policy in question has significantly shifted from “personal and cultural development, and inspiring a sense of active citizenship among young people,” as it was formulated in the Youth in Action Programme 2006-2013, towards “the acquisition of professional skills of youth workers, validation systems of non-formal learning, and greater complementarities with formal education and training”, as it is formulated in the Youth Sector of the EU programme for Education - Erasmus+ 2014-2020. The objective of this article is to provide a comparative insight into the context that frames the design of EU policies aimed at mitigating the phenomenon of unemployment among young people, and to show how this has changed in light of the new EU programming period.en
dc.description.abstractW ostatnich latach problem bezrobocia wśród młodzieży w Unii Europejskiej został zidentyfikowany jako palący, zważywszy na to, iż grupa ta została szczególnie dotknięta przez kryzys gospodarczy. W odpowiedzi na kryzys instytucje UE zaprojektowały złożoną siatkę politycznych instrumentów, agencji, programów i inicjatyw, które służyć mają ustanowieniu systemowego podejścia do polityki w zakresie kształcenia i młodzieży w Europie. W 2014 polityka młodzieżowa UE jako jedna z dziedzin interwencji politycznej została podporządkowana nowemu paradygmatowi „gospodarki walczącej z kryzysem”. Także w odniesieniu do edukacji pozaformalnej i nieformalnej oraz pracy z młodzieżą, która prowadzona jest głównie poza systemem edukacji szkolnej, polityka UE znacznie zmieniła cele strategiczne, odchodząc od „rozwoju osobistego i kulturalnego oraz wzmacniania poczucia aktywnego obywatelstwa wśród młodych ludzi” (Program „Młodzież w działaniu” 2006-2013), na rzecz „nabycia umiejętności zawodowych, stworzenia systemów walidacji uczenia się pozaformalnego i większej komplementarności wobec formalnego kształcenia i szkolenia” (Program „Erasmus + Młodzież” 2014-2020). Celem niniejszego artykułu jest analiza porównawcza społeczno-ekonomicznego kontekstu, który określa, w jaki sposób UE projektuje swoje polityki służące redukcji zjawiska bezrobocia wśród młodych ludzi, oraz jak podejście to zmieniło się w świetle instrumentów finansowych w nowym okresie programowania.en
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen
dc.relation.ispartofseriesComparative Economic Research;18en
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.en
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/en
dc.subjectyouth unemploymenten
dc.subjectEU policy instrumentsen
dc.subjectjob-related skillsen
dc.subjecttransversal skillsen
dc.subjectnon-formal educationen
dc.subjectyouth worken
dc.subjecteducation and trainingen
dc.subjectbezrobocie wśród młodzieżyen
dc.subjectpolityka na rzecz zatrudnieniaen
dc.subjectinstrumenty polityczne Unii Europejskiejen
dc.subjectumiejętności zawodoween
dc.subjectumiejętności podstawoween
dc.subjectedukacja pozaformalnaen
dc.subjectpraca z młodzieżąen
dc.subjectedukacja i szkoleniaen
dc.titleNon-formal Learning And The Acquisition Of Skills – How Does The EU Support Youth Employment? / Edukacja Pozaformalna I Nabywanie Umiejętności – W Jaki Sposób Unia Europejska Wspiera Zatrudnienie Młodzieży?en
dc.page.number161-179en
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Lodz, Faculty of Economics and Sociologyen
dc.referencesAldenmyr I. S., Jepson W. U., Olson M. (2012), Worries and possibilities in active citizenship: Three Swedish educational contexts, Education, Citizenship and Social Justice, 7:255.en
dc.referencesAndrews M. J., Bradley S., Stott D. (2002), Matching the Demand for and Supply of Training the School-To-Work Transition, ʻThe Economic Journalʼ, 112, Royal Economic Society, Blackwell Publishers, USA.en
dc.referencesBruno G. S. F., Marelli E., Signorell M. (2014), The Rise of NEET and Youth Unemployment in EU Regions after the Crisis, ʻComparative Economic Studiesʼ, (2014) 56, 592-615.en
dc.referencesDietrich, H. (2012), Youth Unemployment in Europe. Theoretical Considerations and Empirical Findings. Friedrich Ebert-Stiftung.en
dc.referencesHöpner M., Schäfer A. (2012), Integration among Unequals: How the Heterogeneity of European Varieties of Capitalism Shapes the Social and Democratic Potential of the EU, MPIfG Discussion Paper 12/5, Max Planck Institute for the Study of Societies, Cologne.en
dc.referencesKiernan A., Teaching frameworks for participation - can we? should we?, 2012, European Consortium for Political Research. ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000304176900005&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.referencesLaine S., Gretschel A. (2009), Whose arena is the EU youth policy? Young participants' involvement and influence in the EU youth policy from their own points of view: Case of the EU Presidency Youth Event, Young. ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000271582300005&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.referencesLeschke J., Watt A. (2010), How Do Institutions Affect the Labour Market Adjustment to the Economic Crisis in Different EU Countries?, ETUI Working Paper.en
dc.referencesMeung-Hoan N. (2004), The EU Inter-cultural Education and Training Programmes for Enhancing of European Awareness towards European Citizenship: Centered on Erasmus, Lingua, Petra, Comenius, ʻInternational Area Reviewʼ, Volume 7, Number 2.en
dc.referencesMourshed M., Patel J., Suder K. (2014), Education to employment: Getting Europe’s youth into work, McKinsey & Company.en
dc.referencesNóvoa N., Lawn M. (eds.) (2002), Fabricating Europe: The Formation of an Education Space, Boston Kluwer Academic Publishers.en
dc.referencesPaz M. M. (2012), The European Union tackling youth unemployment in times of crisis, ʻINTERNATIONAL POLICY ANALYSISʼ, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin.en
dc.referencesShaw J. (2012), EU citizenship and the edges of Europe, ʻCITSEE Working Paperʼ 2012/19, RCSAS, European University Institute, Florence.en
dc.referencesWößmann L. (2008), Efficiency and equity of European education and training policies, International Tax and Public Finance, Volume 15, Issue 2. ThomsonISI: http://gateway.webofknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&KeyUT=WOS:000252975900006&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&UsrCustomerID=b7bc2757938ac7a7a821505f8243d9f3en
dc.identifier.doi10.1515/cer-2015-0017en


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.