Show simple item record

dc.contributor.authorButowski, Leszeken
dc.date.accessioned2015-08-11T10:35:12Z
dc.date.available2015-08-11T10:35:12Z
dc.date.issued2012-01-31en
dc.identifier.issn2080-6922en
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/11442
dc.description.abstractThe article discusses the main methodological dilemmas connected with tourism as a field of academic research. The first part presents tourism as an area of interest in various academic disciplines. The second is a critical discussion on multidisciplinary and interdisciplinary approaches to the study of tourism. The third features an analysis of the methodological standpoints concerning possibilities for the autonomy of tourism as an academic discipline. The summary proposes a model of development for tourism studies aimed at the autonomy of academic tourism.en
dc.publisherVersitaen
dc.relation.ispartofseriesTourism;1-2en
dc.rightsThis content is open access.en
dc.subjecttourismen
dc.subjectacademic disciplineen
dc.subjectparadigmen
dc.subjectacademic unityen
dc.titleTourism - an academic discipline (discursive article)en
dc.page.number17-24en
dc.contributor.authorAffiliationUczelnia Vistula, Warsaw, Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Tourism and Recreationen
dc.referencesAirey, D., 2002, Growth and Change in Tourism Education, [in:] B. Vukonic, N. Cavlek (eds.), Rethinking Education and Training for Tourism, University of Zagreb, pp. 13-22.en
dc.referencesAirey, D., 2005, Badania, wiedza i edukacja: turystyka na rozdrożach, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, pp. 251-261.en
dc.referencesAlejziak, W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 231-248.en
dc.referencesAlejziak, W., 2005, Aktualny stan oraz perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds), Turystyka w badaniach naukowych, AWF w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, Kraków-Rzeszów, pp. 275-298.en
dc.referencesAlejziak, W., 2008, Podstawowe paradygmaty i podejścia badawcze w studiach nad turystyką, [in:] G. Gołembski (ed.), Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, Sulechów, pp. 13-25.en
dc.referencesBernstein, R., 1991, Beyond Objectivism and Relativism: Science, Hermeneutics and Praxis, University of Pennsylvania, Philadelphia.en
dc.referencesBosiacki, S., 2005, Ekonomiczne problemy turystyki jako przedmiot badań naukowych w Polsce, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSZiI w Rzeszowie, pp. 189-202.en
dc.referencesButler, R. W., 1980, The concept of a tourist area cycle of evolution: implication for managment of resources, ‘The Canadian Geographer’, vol. 24, No. 1, pp. 348-354.en
dc.referencesChłopecki, J., 2005, Turystologia jako dyscyplina naukowa, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.en
dc.referencesChojnicki, Z., 2005, Charakter i sytuacja nauki o turystyce - rozważania metodologiczne, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki, Bydgoszcz, ‘Turystyka i Rekreacja’, t. 3, pp. 11-23.en
dc.referencesComic, D., 1989, Tourism as a Subject of Philosophical Reflection, ‘Revue de Tourisme’, No. 44, pp. 6-13.en
dc.referencesDann, G., Nash, D., Pearce, P., 1988, Methodology in Tourism Research, ‘Annals of Tourism Research’, No. 18, pp. 155-169.en
dc.referencesDetel, W., 1995, Nauka, [in:] E. Martens, H. Schnädelbach (eds.), Filozofia. Podstawowe pytania, Wiedza Powszechna, Warszawa, pp. 197-242.en
dc.referencesEchtner, C.M, Jamal, T. B., 1997, The Disciplinary Dilemma of Tourism Studies, ‘Annals of Tourism Research’, No. 24, pp. 868-883. doi: 10.1016/S0160-7383(97)00060-1en
dc.referencesGołembski, G., 2003, Turystyka jako czynnik integrujący badania naukowe, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 11-22.en
dc.referencesGołembski, G. (ed), 2008, Nowe trendy rozwoju turystyki, Wyd. PWSZ, Sulechów.en
dc.referencesGraburn, N., Jafari, J. (eds.), 1991, Tourism social science, ‘Annals of Tourism Research’, Sp. Issue.en
dc.referencesJafari, J., 1989, Structure of Tourism, [in:] Tourism Marketing and Management Handbook, S. F. Witt, L. Moutinho (eds.), Prentice Hall, London, pp. 437-442.en
dc.referencesJafari, J., 1992, Towards Tourism Mitigation, The Freedom of Travelling in the Year 2000 - AIEST, vol. 34, St-Call.en
dc.referencesJafari, J., Aaser D., 1988, Tourism as a Subject of Doctoral Dissertation, ‘Annals of Tourism Research’, No. 15, pp. 407-429. doi: 10.1016/0160-7383(88)90030-8en
dc.referencesJafari, J., Ritchie B., 1981, Towards a Framework of Tourism Education: Problems and Prospects, ‘Annals of Tourism Research’, No. 8, pp. 13-34. doi: 10.1016/0160-7383(81)90065-7en
dc.referencesJovicic, Z., 1988, A Plea for Tourismological Theory and Methodology, ‘Revue de Tourisme’, No. 43, pp. 2-5.en
dc.referencesKazimierczak, M. (red.), 2004, Turystyka w humanistycznej perspektywie, AWF, Poznań.en
dc.referencesKazimierczak, M., 2005, Filozofia turystyki a integracja nauk o turystyce, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PWN, Warszawa.en
dc.referencesKazimierczak, M., 2010, O autonomii nauk w turystyce, [in:] S. Tanaś (ed.), Nauka i dydaktyka w turystyce i rekreacji, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, pp. 11-20.en
dc.referencesKowalczyk, A., 2001, Geografia turyzmu, PWN, Warszawa 2001.en
dc.referencesKrupa, J., Biliński, J., 2006, Turystyka w badaniach naukowych: prace przyrodnicze i humanistyczne, WSIiZ w Rzeszowie, Rzeszów.en
dc.referencesKrzymowska-Kostrowicka, A., 1997, Geoekologia turystyki i wypoczynku, PWN, Warszawa.en
dc.referencesKuhn, T. S., 1968, Struktura rewolucji naukowych, PWN, Warszawa.en
dc.referencesLeiper, N., 1990, Tourism Systems: An Interdyscyplinary Study, Occasion Papers, 2, Massey University.en
dc.referencesLeiper, N., 2000, An Emerging Discipline, ‘Annals of Tourism Research’, No. 27, pp. 805-809. doi: 10.1016/S0160-7383(99)00118-8en
dc.referencesLiszewski, S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, ‘Problemy Turystyki’, nr 3/4, pp. 105-111.en
dc.referencesLiszewski, S., 2003, Wkład geografii w rozwój turystyki w Polsce, [in:] G. Gołembski (ed.), 2003, Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, AE w Poznaniu, PWN, Warszawa, pp. 111-121.en
dc.referencesLiszewski, S., 2010, Nauka czy nauki o turystyce, ‘Turyzm’, t. 20, z. 2, pp. 37-45.en
dc.referencesŁobożewicz, T., 2001, Miejsce turystyki w naukach o kulturze fizycznej, Zeszyty Naukowe AWF w Krakowie, nr 31, p. 13-20.en
dc.referencesMaciołek, R., 2002, Osobliwości metodologiczne badań nad turystyką, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, nr 2, pp. 17-26.en
dc.referencesMaik, W., 2002, Strategia współpracy nauki i praktyki w zakresie planowania rozwoju turystyki, [in:] R. Przybyszewska-Gudelis, M. Grabiszewski (eds.), Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty, intencje, potrzeby rozwoju, Zeszyty Naukowe, nr 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, pp. 41-48.en
dc.referencesMaik, W., Marciniak, K., Palich, P. (red.), 2005, Teoria i praktyka w turystyce, Zeszyty Naukowe, nr 2, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.en
dc.referencesMaik, W., Przybecka-Maik, M., 2005, Główne czynniki i płaszczyzny integracyjne w naukach o turystyce, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki Bydgoszcz, Turystyka i Rekreacja, t. 3, pp. 25-32.en
dc.referencesMarak, J., Wyrzykowski, J., 2009, Turystyka jako przedmiot interdyscyplinarnych badań naukowych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 567, ‘Ekonomiczne Problemy Turystyki’, z. 12, pp. 165-180.en
dc.referencesMazurkiewicz, L., 2009, O przedmiocie turystyki i rekreacji, ‘Turystyka i Rekreacja’, t. 5, AWF Warszawa, pp. 80-91.en
dc.referencesNowakowska, A., 2001, (red.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie.en
dc.referencesNowakowska, A., 2003, Ekonomika turystyki, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce, ‘Studia i Monografie’, nr 7 (part I), AWF, Kraków, pp. 33-42.en
dc.referencesNowakowska, A., Przydział, M. (eds.), 2006, Turystyka w badaniach naukowych: prace ekonomiczne, WSIiZ w Rzeszowie.en
dc.referencesPearce, P. L., 1993, Defining tourism Study as a Specialism: A Justification and Implications, TEOROS International, 1, pp. 25-32.en
dc.referencesPearce, P. L., Butler R. (eds.), 1993, Tourism Research: Critiques and Challenges, Routledge, London.en
dc.referencesPodemski, K., 2004, Socjologia podróży, Wyd. Naukowe UAM, Poznań.en
dc.referencesPopper, K. R., 1973, The Two Faces of Common Sense, [in:] Objective knowledge. An Evolutionary Approach, London.en
dc.referencesPrzecławski, K., 1997, Etyczne podstawy turystyki, Albis, Kraków.en
dc.referencesPrzecławski, K., 2010, Człowiek w czasie i przestrzeni, Albis, Kraków.en
dc.referencesPrzybyszewska-Gudelis, R., Grabiszewski, M. (eds.), 2002, Partnerstwo nauki i praktyki w turystyce - fakty, intencje, potrzeby rozwoju, Zeszyty Naukowe 2, Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy.en
dc.referencesRogalewski, O., 1974, Zagospodarowanie turystyczne, WSiP, Warszawa.en
dc.referencesRogoziński, K., 1975, Wprowadzenie do teorii i badań turystyki, ‘Nauka Polska’, nr 9-10.en
dc.referencesRogoziński, K., 1985, Tourism as a Subject of Research and Intergration of of Sciences, ‘Problemy Turystyki’, nr 4, pp. 7-19.en
dc.referencesRozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, Dz.U. 2011, nr 179, poz. 1065.en
dc.referencesSikora, J., 2001, Potrzeba wyodrębnienia nauk o turystyce, [in:] A. Nowakowska (red.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie, pp. 81-83.en
dc.referencesSzubert-Zarzeczny, U., 2001, Kilka uwag o potrzebie autonomizacji ‘nauki o turystyce’, [in:] A. Nowakowska (ed.), Cele i treści akademickiego kształcenia w dziedzinie turystyki i rekreacji, Zeszyty Naukowe, nr 81, AWF w Krakowie, pp. 75-79.en
dc.referencesUchwała Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z 24 października 2005 r. w sprawie określenia dziedzin nauki i dziedzin sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych, MP, 2005, nr 79, poz. 1120 ze zm.en
dc.referencesTheuns, L., 1986, Priorytety w badaniach turystycznych. Przegląd opinii ekspertów, ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się, ‘Problemy Turystyki’, nr 1, pp. 48-66.en
dc.referencesTribe, J., 1997, The Indiscipline of Tourism, ‘Annals of Tourism Research’, No. 24, pp. 638-654. doi: 10.1016/S0160-7383(97)00020-0en
dc.referencesVuković, B., 2005, 1990 - Punkt zwrotny w badaniach nad turystyką europejską, [in:] R. Winiarski, W. Alejziak (eds.), Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.en
dc.referencesWarszyńska, J., Jackowski, A., 1978, Podstawy geografii turyzmu, PWN, Warszawa.en
dc.referencesWiniarski, R., (red.), 1999, 2003, Nauki o turystyce, ‘Studia i Monografie’, nr 7 (part I i II), AWF, Kraków.en
dc.referencesWiniarski, R. (red.), 2008, Turystyka w naukach humanistycznych, PWN, Warszawa.en
dc.referencesWiniarski, R., Alejziak, W. (eds.), 2005, Turystyka w badaniach naukowych, AWF Kraków, WSIiZ w Rzeszowie.en
dc.referencesWitt, S., Broke, M., Buckley, P., 1991, The management of International Tourism, Unwin Hyman, London.en
dc.referencesWoźniak, A., 1995, Czy potrzebna jest integracja metodologiczna samowiedzy nauk zajmujących się turystyką?, [in:] p. Bosiacki (ed.), Turystyka i rekreacja jako czynnik integracji europejskiej, AWF w Poznaniu, pp. 52-56.en
dc.referencesWoźniak, A., 2005, Socjologiczna analiza turystyki - poszukiwanie syntezy, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Turystyka i Rekreacja, t. 3, pp. 45-52.en
dc.referencesZdebski, J., 2003, Psychologia turystyki, [in:] R. Winiarski (ed.), Nauki o turystyce, ‘Studia i Monografie’, nr 7 (part I), AWF w Krakowie, pp. 55-66.en
dc.identifier.doi10.2478/v10106-011-0002-8en
dc.relation.volume21


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record