Now showing items 1-1 of 1

    • Przestępstwo niealimentacji jako problem prawny i społeczny 

      Chamernik, Jarosław (2016)
      Jednym z przepisów rozdziału XXVI kodeksu karnego jest uporczywe uchylanie się od alimentów (art. 209 k.k.). W pracy dokonano analizy aktów prawnych, (głównie kodeksu karnego), wykorzystano dane statystyczne.