Now showing items 1-1 of 1

    • Pozycja procesowa niepoczytalnego sprawcy w postępowaniu karnym 

      Krakowiak, Damian (2016-06)
      W dysertacji dokonano oceny pozycji procesowej niepoczytalnego sprawcy w świetle Konstytucji RP i Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Przedstawiono system środków zabezpieczających. ...