Now showing items 1-1 of 1

    • Ochrona zdrowia osób odbywających karę pozbawienia wolności 

      Sujka-Kujawiak, Dominika (2019)
      Kara pozbawienia wolności mimo swej dolegliwości jest aktualnie w dużej mierze postrzegana jako jedna z podstawowych form sankcjonowania. Aktualnie panuje jednak zjawisko rozpowszechnienia praw człowieka w świadomości ...