Now showing items 1-1 of 1

    • Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki. 

      Patora, Krystyna (2019)
      Rozprawa doktorska pt. Prawnokarna ochrona wierzycieli. Zagadnienia teorii i praktyki poświęcona została ochronie wierzycieli na gruncie prawa karnego i składa się z VI rozdziałów. W pierwszym z nich dokonana została analiza ...