Now showing items 1-1 of 1

    • Zasada instancyjności postępowania karnego 

      Mierzejewski, Zbigniew (2021)
      Zasada instancyjności postępowania, gwarantująca stronie postępowania prawo do poddania orzeczenia wydanego przez sąd pierwszej instancji kontroli wykonywanej przez odrębny organizacyjnie sąd wyższego rzędu, ze względu na ...