Now showing items 1-1 of 1

    • Wykonawca testamentu w prawie polskim na tle porównawczym 

      Głowacz, Jakub (2017-04-26)
      Przedmiot niniejszej rozprawy doktorskiej stanowi ukazanie wykonawcy testamentu jako szczególnej konstrukcji jurydycznej obejmującej na płaszczyźnie teoretycznej określone elementy wielu instytucji właściwych nie tylko dla ...