CONTENT

 1. Godlo proclamare
  Zygfryd Rymaszewski
 2. Z badań nad urzędem starosty sądowego (XV -.początek XVII w.)
  Barbara Waldo
 3. Józef Wybicki a prawo rzymskie
  Ireneusz Jakubowski
 4. Sprawy przemysłu na sejmie 1818 r.
  Marek Markiewicz
 5. Komitet Narodowy Polski w Paryżu - jego stosunek do władz centralnych odradzającego się państwa (1917 - 1919)
  Dariusz Górecki
Zadanie pt. Digitalizacja i udostępnienie w Cyfrowym Repozytorium Uniwersytetu Łódzkiego kolekcji czasopism naukowych wydawanych przez Uniwersytet Łódzki nr 885/P-DUN/2014 zostało dofinansowane ze środków MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę.

Recent Submissions