Show simple item record

dc.contributor.authorTimler, Dariusz
dc.contributor.authorSzarpak, Łukasz
dc.contributor.authorMadziała, Marcin
dc.date.accessioned2015-07-02T23:01:31Z
dc.date.available2015-07-02T23:01:31Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10518
dc.description.abstractIntroduction Patients 65+ are large group of a emergency medical system (EMS) respond. The aim of the paper was to analyzed the population of patients of EMS from the chosen county. Material and methods Medical documentation of EMS from 2009 from Otwock’s County was analyzed. We included only records of patients over 65 years old (n=3046; 44% of total records). The population consist of group of women (n=1858; 61%) and a group of men (n=1188; 39%). Average age of the total group was 78,37±7,71 years old. The group of men was younger than the group of women about 2,5 years. Results The subgroup from the population analyzed between 75–80 years old called EMS the most often. During January 2009 we observed the most of all interventions of EMS (n=349; 11%). During November there was a drop in interventions number (n=206; 7%). Winter time is busy (n=878; 29%) compare to summer time(n=663; 22%). Between 6:00 am and 10:00 pm there are the busiest time. Diseases of the circulatory system and trauma are the main reasons of an emergence call. Conclusions The analysis is a good point to start a conception of functioning EMS for a group of 65+. More investigations have to be done to optimizing EMS.pl_PL
dc.description.abstractStatystyki wskazują, że populacja osób w wieku podeszłym ma znaczny udział w populacji osób korzystających z usług ZRM. Celem pracy była analiza retrospektywna tej grupy na przykładzie wybranego powiatu. Materiały i metoda Poddano analizie karty wyjazdowe ZRM z powiatu otwockiego w 2009 roku. Do badania włączono pacjentów, którzy ukończyli 65 lat co stanowi n=3046 (44% wszystkich interwencji ZRM). Grupa kobiet stanowiła 61% przypadków (n=1858), a grupa mężczyzn stanowiła 39% (n=1188). Średnia wieku chorych wynosiła 78,37±7,71 lat, przy czym grupa mężczyzn była o około 2,5 roku młodsza od grupy kobiet. Wyniki Stwierdzono, że najczęściej zespoły ratownictwa medycznego interweniowały u osób w wieku 75–80 lat. Największe nasilenie interwencji ZRM w materiale własnym zaobserwowano w miesiącu styczniu (n=349; 11%), a najmniejsze w miesiącu listopadzie (n=206; 7%). Analiza na podstawie miesięcy zgrupowanych do pór roku wykazała największe natężenie występowania interwencji ZRM w okresie zimowym (n=878; 29%), a najmniejsze w okresie letnim (n=663; 22%). W godzinach 6:00–22:00 obserwowano najwięcej interwencji w badanej populacji. Choroby układu krążenia i urazy to główne powody wezwania ZRM w badanej grupie. Wnioski Charakterystyka pacjenta w wieku 65+ wynikająca z analizy może stanowić punkt wyjścia do wypracowania zoptymalizowanego modelu zabezpieczenia chorych z tej grupy wiekowej w ramach ZRM. Wymaga to jednak dalszych badań w tym zakresie.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;297
dc.subjectemergency medical systempl_PL
dc.subjectEMSpl_PL
dc.subjectagepl_PL
dc.subjectzespoły ratownictwa medycznegopl_PL
dc.subjectZRMpl_PL
dc.subjectwiekpl_PL
dc.titleRetrospektywna analiza interwencji zespołów ratownictwa medycznego u osób w wieku powyżej 65 roku życiapl_PL
dc.title.alternativeRetrospective Analysis of Intervention Medical Rescue Teams Person Over the Age of 65 Years of Agepl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[237]-246pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Medycyny Ratunkowej i Medycyny Katastrofpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowiepl_PL
dc.contributor.authorAffiliationWyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu w Żyrardowiepl_PL
dc.referencesDurant E, Fahimi J „Factors Associated with Ambulance Use among Patients with Low-Acuity Conditions” Prehosp Emerg Care 2012 Apr 11 PubMedpl_PL
dc.referencesHoler P, Arthur AO, Thiems G i wsp. “Patients refusing prehospital transport are increasingly likely to be geriatric” Emerg Med Int 2012, 2012:905976pl_PL
dc.referencesLeonard JC, Scharff DP, Koors V i wsp. “A qualitative assessment of factors that influence emergency medical services partnerships in prehospital research” Acad Emerg Med 2012 Feb;19(2):161–73pl_PL
dc.referencesKothari R, Jauch E, Broderick J i wsp. “Acute stroke: delays to presentation and emergency department evaluation” Ann Emerg Med 1999 Jan;33(1):3–8pl_PL
dc.referencesWofford JL, Moran WP, Heuser MD i wsp.“Emergency medical transport of the elderly: a population- based study” Am J Emerg Med. 1995 May;13(3):297–300pl_PL
dc.referencesWeiss SJ, Ernst AA, Ong M i wsp. “Effect of a social services intervention among 911 repeat users” Am J Emerg Med 2005 Jul;23(4):492–6pl_PL
dc.referencesWerman HA, Erskine T, Caterino J i wsp. “Development of statewide geriatric patients trauma triage criteria” Prehosp Disaster Med 2011 Jun;26(3):170–9pl_PL
dc.referencesCaterino JM, Raubenolt A, Cudnik MT “Modification of Glasgow Coma Scale criteria for injured elders” Acad Emerg Med 2011 Oct;18(10):1014–21pl_PL
dc.referencesDawid G, Harrington SE “The quality of emergency medical services.” LDI Issue Brief 2011 Nov;17(3):1–4pl_PL
dc.referencesNeukamm J, Gräsner JT, Schewe JC i wsp. “The impact of response time reliability on CPR incidence and resuscitation success: a benchmark study from the German Resuscitation Registry” Crit Care 2011 Nov 24;15(6):R282pl_PL
dc.referencesBlanchard IE, Doig CJ, Hagel BE i wsp. “Emergency medical services response time and mortality in an urban setting” Prehosp Emerg Care 2012 Jan;16(1):142–51pl_PL
dc.referencesMeischke H, Fahrenbruch C, Ike B i wsp. “Feasibility of partnering with emergency medical services to identify people at risk for uncontrolled high blood pressure” Prev Chronic Dis. 2012 Feb;9:E48pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record