Show simple item record

dc.contributor.authorSusło, Robert
dc.contributor.authorSiuta, Jędrzej
dc.contributor.authorTrnka, Jakub
dc.contributor.authorGęsicki, Marcin
dc.contributor.authorDrobnik, Jarosław
dc.date.accessioned2015-07-02T22:49:54Z
dc.date.available2015-07-02T22:49:54Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10517
dc.description.abstractAn analysis have been performed of the autopsies performed in the years 2008–2009 at the Forensic Medicine Department, Medical University, Wrocław, Poland to choose the death cases of people aged 60 years and above. Using the results of the review of the literature and the autopsy reports 4 main groups of problems influencing the forensic practitioners work, pertaining the old people, have been identified: loneliness and isolation resulting in quite a big delay in finding out corpses and advanced post-mortem changes at the time of autopsy, old people susceptibility to serious injuries resulting from even minor trauma, coexisting advanced chronic diseases complicating the decision whether or not they constituted a real cause of death and susceptibility of the old people corpses to post-mortem changes. It has been successfully connected to the forensic autopsy results. The abovementioned issues constitute the specific problems in forensic opinion giving in cases of the old people deaths. The high incidence of various level alcohol intoxication in old people who died because of various causes suggests that the problem of alcohol abuse in this age group may be of quite a big importance.pl_PL
dc.description.abstractPrzeanalizowano materiał sekcyjny Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu z lat 2008–2009 i wybrano przypadki zgonów osób powyżej 60. r.ż. W oparciu o wyniki badań sekcyjnych i literaturę wyodrębniono 4 główne grupy mających wpływ na pracę medyka sądowego problemów dotyczących osób starszych, takie jak: samotność i izolacja powodujące opóźnienia w ujawnieniu zwłok i znaczny stopień zaawansowania ich zmian pośmiertnych w chwili badania, podatność na poważne obrażenia w wyniku urazów o stosunkowo niewielkiej sile, zaawansowanie współistniejących chorób przewlekłych utrudniające ustalenie ich rzeczywistego wpływu na zgon oraz łatwość występowania na zwłokach osób starszych zmian pośmiertnych. Na podstawie analizy wyników sekcji zwłok wykazano, iż problemy te znajdują swe odbicie w wynikach sądowo-lekarskich sekcji zwłok. Wymienione zagadnienia stanowią o specyficznych trudnościach w opiniowaniu sądowo-lekarskim dotyczącym zgonów osób w podeszłym wieku. Znaczna częstość stwierdzanego u zmarłych z różnych przyczyn osób starszych różnego stopnia zatrucia alkoholem może wskazywać na istotność problemu nadużywania alkoholu w tej grupie wiekowej.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;297
dc.subjectageingpl_PL
dc.subjectcause of the deathpl_PL
dc.subjectforensic medicinepl_PL
dc.subjectstarzenie siępl_PL
dc.subjectprzyczyna zgonupl_PL
dc.subjectmedycyna sądowapl_PL
dc.titleSądowo-lekarskie problemy przy określaniu przyczyny zgonu w przypadku osób starszych, które zmarły w niejasnych okolicznościachpl_PL
dc.title.alternativeForensic Problems in Detrmining Out the Cause of the Death in Old People that Have Passed Away Under Unclear Circumstancespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[225]-236pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Sądowejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Medyczna we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnejpl_PL
dc.referencesBień B., Synak B., 2001, Stan zdrowia i sprawność populacji ludzi starych w Polsce w roku 2000; [w:] Problemy starzenia Wyd. AWF, Warszawa, s. 27–36pl_PL
dc.referencesDiMaio V., DiMaio D, 2003, Medycyna sądowa, Wydawnictwo Urban&Partner, Wrocław, 522 s.pl_PL
dc.referencesDrobnik J., Lenkiewicz L., Kollbek P., Susło R.,2006, Starzenie się populacji jako wyzwanie dla woj. dolnośląskiego = Ageing of the population as a challenge for Lower Silesia region Probl.Hig.Epidemiol. [w:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dni Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego "Między profilaktyką a medycyną kliniczną". Poznań, 21–23 września 2006 r., T.87 supl.; s.107pl_PL
dc.referencesDrobnik J., Malcewicz M., Józefowski P., Susło R., Steciwko A, Starzenie się człowieka w kontekście działań rehabilitacyjnych w świetle literatury przedmiotu, 2010, „Family Medicine & Primary Care Reviev”, Vol.12 no.3; s. 885–887pl_PL
dc.referencesRaszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., 1993, Medycyna sądowa, PZWL, Warszawa, 308s.pl_PL
dc.referencesRutkiewicz J. (red.), 1979, Geriatria, PZWL, Warszawa, 446 s.pl_PL
dc.referencesSusło R., Drobnik J., Mastalerz-Migas A., Pirogowicz I., 2007, Analiza występowania otępienia oraz chorób powodujących zespoły otępienne w populacji Dolnego Śląska, „Psychogeriatria Polska” Vol.4 nr 4; s. 237–238pl_PL
dc.referencesSusło R., Trnka J., Drobnik J., 2006, Najczęstsze przyczyny zgonów ludzi po 65. roku życia w województwie dolnośląskim [w:] Starość i starzenie się jako doświadczenie jednostek i zbiorowości ludzkich, Kowalski J. T., Szukalski P. (red.), Łódź, Zakład Demografii UŁ, s. 258–261pl_PL
dc.referencesSzatny H., Szleszkowski Ł., Susło R., Trnka J., 2004, Osoby starsze jako ofiary przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo: nadzieje i zagrożenia, Kowalski J. T, Szukalski P (red.), Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 169–173pl_PL
dc.referencesTrnka J., Szatny H., Susło R., 2004, Gwałtowne przyczyny zgonów ludzi w starszym wieku [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo: nadzieje i zagrożenia, Kowalski J. T, Szukalski P. (red.), Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 203–209pl_PL
dc.referencesTrnka J., Szatny H., Susło R., Szleszkowski Ł, 2004, Relacje między obrażeniami ciała odniesionymi w wyniku wypadków drogowych a zgonami osób starszych [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 15–17.09.2004. Streszczenia; poz. P86 s. 66pl_PL
dc.referencesTrnka J., Szleszkowski Ł., Susło R., Szatny H., 2004, Przypadki nieustalonej przyczyny zgonu w materiale sekcyjnym Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej AM we Wrocławiu [w:] XIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii w 200-lecie powstania Katedry Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków 15–17.09.2004. Streszczenia, poz. P55, s. 49–50pl_PL
dc.referencesTrnka J., Susło R., Szleszkowski Ł., 2004, Eutanazja a ludzie w podeszłym wieku [w:] Nasze starzejące się społeczeństwo: nadzieje i zagrożenia, Kowalski J. T., Szukalski P (red.), Łódź, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 223–226pl_PL
dc.referencesWiśniewska-Roszkowska K., 1987, Gerontologia dla pracowników socjalnych, PZWL, Warszawa, 158 s.pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record