Show simple item record

dc.contributor.authorCzykier, Krzysztof
dc.date.accessioned2015-07-02T21:35:27Z
dc.date.available2015-07-02T21:35:27Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn0208-6018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/10512
dc.description.abstractText raises an issue of transmission of culture in multigenerational rural families (generations young, average and older) in context of digital exclusion and distance between generations.pl_PL
dc.description.abstractTekst porusza zagadnienia międzygeneracyjnej transmisji kultury w rodzinie wiejskiej wielopokoleniowej w kontekście problemu cyfrowego wykluczenia i dystansu międzypokoleniowego.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesActa Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica;297
dc.subjectfamilypl_PL
dc.subjectrural familypl_PL
dc.subjectmultigenerational familypl_PL
dc.subjectgenerationpl_PL
dc.subjecttransmission of culturepl_PL
dc.subjectdigital exclusionpl_PL
dc.subjectdistance between generationspl_PL
dc.subjectrodzinapl_PL
dc.subjectrodzina wiejskapl_PL
dc.subjectrodzina wielopokoleniowapl_PL
dc.subjectpokoleniepl_PL
dc.subjecttransmisja kulturypl_PL
dc.subjectwykluczenie cyfrowepl_PL
dc.subjectdystans międzypokoleniowypl_PL
dc.titleMiędzygeneracyjna transmisja kultury w rodzinie wiejskiej wielopokoleniowej. Problem cyfrowego wykluczenia i dystansu międzypokoleniowegopl_PL
dc.title.alternativeThe Transmission of Culture in Rural Multigenerational Family. Problem of Digital Exclusion and Distance Between Generationspl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number[159]-170pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstokupl_PL
dc.referencesAdamski F. (2002), Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków, 28pl_PL
dc.referencesBatorski D. (2003), Ku społeczeństwu informacyjnemu, [w:] J. Czapiński (red.), Diagnoza społeczna 2003. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawapl_PL
dc.referencesBatorski D. (2006), Cyfrowy podział w Polsce: nowe technologie a szanse życiowe i wykluczenie społeczne, [w:] D. Batorski, M. Marody, A. Nowak (red.), Społeczna przestrzeń Internetu, Warszawa, 318pl_PL
dc.referencesCastells M. (2001), Internet Galaxy: Reflections on the Internet, Business and Society, New Yorkpl_PL
dc.referencesCzerniawska O. (2000), Drogi i bezdroża andragogiki i gerontologii, Łódźpl_PL
dc.referencesDiMaggio P., Hargittai E., Neuman W.R., Robinson J.P. (2001), Social implications of the Internet, ,,Annual Reviews Sociology”, 27pl_PL
dc.referencesDomalewski J. (2006), hasło: Rodzina wiejska, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Warszawa, 371pl_PL
dc.referencesDyczewski L. (2000), Rodzina jako twórca i przekaziciel kultury polskiej, [w:] J.A. Markowska (red.), W kręgu rodziny dawniej i dziś, Białystok, 7, 11, 8–13pl_PL
dc.referencesDyczewski L., Wadowski D. (1998) (red.), Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, Lublin, 8, 13pl_PL
dc.referencesFerenz K. (1988), Akulturacyjna funkcja rodziny współczesnej, [w:] A. Tchorzewski (red.), Rodzina – przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, Bydgoszczpl_PL
dc.referencesGajda J., Siemieniecki B. (2004) (red.), Pedagogika medialna, T.1, 2, Warszawapl_PL
dc.referencesGoban-Klas T., Sienkiewicz P. (1999) (red.), Społeczeństwo informacyjne. Szanse, zagrożenia, wyzwania, Krakówpl_PL
dc.referencesHargittai E. (2002), Second-Level Digital Divide: Differences in People's Online Skills, ,,First Monday”, vol. 7pl_PL
dc.referencesHargittai E. (2003), The digital divide and what to do about it, 2003pl_PL
dc.referencesJakubowski W. (2001), Edukacja i kultura popularna, Krakówpl_PL
dc.referencesJan Paweł II (1999), List do moich braci i sióstr – ludzi w podeszłym wieku, Watykan, n. 10pl_PL
dc.referencesJanke A.W., Kawula S. (1997), Polimorficzność i komplementarność badań nad współczesną rodziną, [w:] S. Kawula, J. Brągiel. A.W. Janke (red.), Pedagogika rodziny, Toruń, 29pl_PL
dc.referencesKłoskowska A. (1965), Kultura masowa, Warszawa, 28pl_PL
dc.referencesKwieciński Z. (1998), Wizja przyszłości a zmiany w edukacji, [w:] W. Strykowski (red.), Media a edukacja, Poznańpl_PL
dc.referencesMead M. (2000), Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawapl_PL
dc.referencesNatriello G. (2001), Bridging the second digital divide: What can sociologists of education contribute? ,,Sociology of Education”, 74(3), 260–265pl_PL
dc.referencesPawlica B, Widawska E. (2001), Homo on-line – nomad XXI wieku, ,,Edukacja i Dialog”, nr 4pl_PL
dc.referencesRostowska T. (1995), Transmisja międzypokoleniowa w rodzinie w zakresie wybranych wymiarów osobowości, Łódź, 10, 15pl_PL
dc.referencesRostowska T. (2001), Konflikt międzypokoleniowy w rodzinie, Łódźpl_PL
dc.referencesSiciński A. (1999), Społeczeństwo informacyjne - próba nazwania naszych czasów, [w:] J. Lubasz (red.), W drodze do społeczeństwa informacyjnego, Warszawapl_PL
dc.referencesSlany K. (2002), Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie, Kraków, 22pl_PL
dc.referencesSmereczyńska M.W. (2000), Rodziny wielopokoleniowe w centrum uwagi czy poza marginesem?, [w:] J.A. Markowska (red.), W kręgu rodziny dawniej i dziś, Białystok, 84pl_PL
dc.referencesStrykowski W. (2000) (red.), Media a edukacja, Poznań 1998pl_PL
dc.referencesSzczepański J. (1970), Elementarne pojęcia socjologii, Warszawapl_PL
dc.referencesSzpunar M. (2005), Cyfrowy podział – nowa forma stratyfikacji społecznych, [w:] J. Kleban, W. Wieczerzycki (red.), Era społeczeństwa informacyjnego. Wyzwania, szanse, zagrożenia, materiały konferencyjne, Poznańpl_PL
dc.referencesTien F.F., Tsu-Tan Fu (2008), The collerates of digital divide and their impact on college student learning, ,,Computers & Education”, nr 50, 421–436pl_PL
dc.referencesTurowski J. (1998), Rola rodziny w kształtowaniu kultury. Właściwości strukturalne rodziny i jej zagrożenia, [w:] L. Dyczewski (red.), Kultura dnia codziennego i świątecznego w rodzinie, Lublin, 17–18pl_PL
dc.referencesUrban B. (2005), Osłabienie więzi społecznej i zróżnicowanie kulturowe jako źródła patologii społecznej, [w:] A. Sajdak (red.), Edukacyjna wspólnota na rzecz społeczeństwa dla wszystkich, Kraków, 22pl_PL
dc.referencesWiniarski M. (2006), hasło: Rodzina – podstawowe funkcje, [w:] T. Pilch (red.), Encyklopedia Pedagogiczna XXI wieku, t. 5, Warszawa, 325pl_PL
dc.referencesŻebrowski J. (2001), Rodzina polska na przełomie wieków, Gdańskpl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record