Show simple item record

dc.contributor.authorChomczyński, Piotr
dc.contributor.authorKamiński, Tomasz
dc.contributor.authorWojciechowski, Wiktor
dc.contributor.authorRaj, Michał
dc.date.accessioned2012-11-09T17:08:41Z
dc.date.available2012-11-09T17:08:41Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.citationChomczyński, Piotr; Kamiński Tomasz (2012) Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi, Łódźpl_PL
dc.identifier.isbn978-83-62684-36-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/1050
dc.description.abstractMonografia, którą oddajemy w Państwa ręce, ma przyczynić się do zredukowania nakreślonej powyżej luki. Głównym celem projektu, w ramach którego przygotowana została niniejsza publikacja, było zdiagnozowanie uwarunkowań i obustronnych potrzeb współpracy pomiędzy firmami i szkołami zawodowymi w regionie łódzkim, mające na celu lepsze dostosowanie oferty edukacyjnej szkół do potrzeb rynku pracy. Szczególną uwagę poświęciliśmy zbadaniu modelu patronatu, porównując go z mo- delem „zwykłej współpracy”, opartej o umowy niepatronackie. W projekcie staraliśmy się uzyskać odpowiedzi na następują- ce pytania badawcze: • Jakie są determinanty efektywnej współpracy szkół zawo- dowych z pracodawcami w świetle polskich i międzynaro- dowych badań? • Jak wygląda środowisko prawne, w którym funkcjonuje współpraca? Czy stanowi barierę dla rozwoju współpracy szkół z firmami, czy też ją wspiera? • Na ile efektywnie funkcjonuje obecny system współpracy pracodawców i szkół zawodowych w regionie łódzkim? Jak na tym tle wygląda współpraca w ramach klas patronackich? • Czy współpraca oparta o umowę patronacką różni się za- sadniczo od tej bazującej na innych umowach? • Jakie bariery, a jakie korzyści ze współpracy dostrzegają szkoły zawodowe w województwie łódzkim? Jak to wyglą- da z perspektywy przedsiębiorców? • Dlaczego tak niewiele firm z regionu podejmuje koopera- cję ze szkołami? Dlaczego wciąż część szkół zawodowych nie współpracuje z biznesem?pl_PL
dc.description.sponsorshipEuropejski Fundusz Społeczny (Unia Europejska)pl_PL
dc.language.isootherpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Naukowe WSPpl_PL
dc.subjectbadania społecznepl_PL
dc.subjectwspółpraca pomiędzy biznesem a szkolnictwem zawodowympl_PL
dc.subjectpatronatpl_PL
dc.subjectrynek pracypl_PL
dc.subjectszkolnictwo zawodowepl_PL
dc.titleCzy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkimpl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytetu Łódzki, Instytut Socjologii; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych
dc.contributor.authorAffiliationSzkoła Główna Handlowa w Warszawie


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record